Robert Zapiór

Robert Zapiór

Jeden z założycieli Kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy

Jeden z założycieli Kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy

Adwokat z trzydziestoletnim doświadczeniem. Specjalista w zakresie postępowań sądowych i pozasądowych dotyczących w szczególności przestępstw gospodarczych. Pełnomocnik podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych w licznych sprawach sądowych z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, administracyjnego oraz przestępczości gospodarczej. Wieloletni koordynator obsługi prawnej liderów branży finansowej i logistycznej.

Ceniony prelegent wielu konferencji i seminariów z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego. W latach 2016-2019 członek Konwentu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a od 2021 roku członek Rady Uczelni UE kadencji 2021-2024.

Wyróżniony Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. W roku 2019 uhonorowany Krzyżem Wolności i Solidarności przyznanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz odznaką „Adwokatura Zasłużonym” przyznaną przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

Wykształcenie

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, po których w latach 1989-1993 odbył aplikacje adwokacką u mecenasa Franciszka Kustosa. Od roku 2002 jest partnerem Kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy.