Michał Badura

Michał Badura

Radca prawny I Partner zarządzający Kancelarii

Partner zarządzający, łączący prowadzenie Kancelarii z aktywną działalnością ekspercką z zakresu prawa zamówień publicznych

Radca prawny, posiadający ponad 20-letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu prawniczego. Wspólnik Kancelarii od 2012 r., jako partner zarządzający kieruje jej działalnością od 2018 r. 

Związany z Kancelarią od początku swojej aktywności zawodowej. Wykorzystuje dogłębną praktyczną znajomość specyfiki polskiego rynku prawniczego, poszerzoną o kompetencje z zakresu ekonomii, w toku zarządzania jedną z większych śląskich spółek prawniczych. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynacji usług stałej i kompleksowej obsługi prawnej, w tym na rzecz przedsiębiorstw tworzących grupy kapitałowe o rocznych przychodach liczonych w miliardach złotych. Lider zespołów prowadzących złożone audyty prawne due diligence. Doświadczony doradca w procesach zbywania i nabywania udziałów lub akcji spółek prawa handlowego. Pełnomocnik procesowy w sporach sądowych w sprawach gospodarczych.  

Ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, utrzymujący praktyczny kontakt z tą gałęzią prawa od 2005 roku. Wielokrotnie reprezentował Klientów w toku postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą. Doradza tak zamawiającym, jak i wykonawcom w skomplikowanych aspektach prawnych nieodłącznie związanych z funkcjonowaniem systemu prawa zamówień publicznych. 

Swoją wiedzą z zakresu prowadzenia przedsiębiorstw dzieli się ze słuchaczami studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Współpracuje na polu dydaktycznym także z wiodącymi uczelniami niepublicznymi w Polsce: Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej oraz Uniwersytetem WSB Merito w Chorzowie i w Katowicach. 

Wykształcenie

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2003 roku oraz Podyplomowe Studia Menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w 2019 roku. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2010 roku. Biegle włada językiem angielskim, w tym także terminologią prawniczą. Posługuje się również językiem niemieckim i hiszpańskim.