Michał Badura

Michał Badura

Radca Prawny I Partner zarządzający Kancelarii

Partner zarządzający, łączący prowadzenie Kancelarii z aktywną działalnością ekspercką z zakresu prawa zamówień publicznych

Związany z Kancelarią od początku swojej aktywności zawodowej. Wykorzystuje dogłębną praktyczną znajomość specyfiki polskiego rynku prawniczego, poszerzoną o kompetencje z zakresu ekonomii, w toku zarządzania jedną z większych śląskich spółek prawniczych.

Swoją wiedzą z zakresu prowadzenia przedsiębiorstw, dzieli się z słuchaczami studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Współpracuje na polu dydaktycznym także z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu – Wydziałem Zamiejscowym w Chorzowie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynacji usług stałej i kompleksowej obsługi prawnej, w tym na rzecz przedsiębiorstw tworzących grupy kapitałowe o rocznych przychodach liczonych w miliardach złotych. Lider zespołów prowadzących złożone audyty prawne due diligence. Doświadczony doradca w procesach zbywania i nabywania udziałów lub akcji spółek prawa handlowego. Pełnomocnik procesowy w sporach sądowych w sprawach gospodarczych.

Ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, utrzymujący praktyczny kontakt z tą gałęzią prawa od 2005 roku. Wielokrotnie reprezentował klientów w toku postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą. Doradza tak zamawiającym, jak i wykonawcom w skomplikowanych aspektach prawnych nieodłącznie związanych z funkcjonowaniem systemu prawa zamówień publicznych.

Wykształcenie

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2003 roku oraz Podyplomowe Studia Menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku 2019. Zawód radcy prawnego wykonuje od roku 2010.