Joanna Machelska – Krzyżowska

Joanna Machelska – Krzyżowska

Specjalista w zakresie prawa cywilnego, prawa nieruchomości oraz prawa ochrony środowiska

W Kancelarii Ślązak Zapiór i Partnerzy zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, w szczególności poprzez:

  • tworzenie i opiniowanie umów handlowych
  • prowadzenie postępowań przed sądami oraz organami administracji
  • prowadzenie działań regulacyjnych stanu prawnego nieruchomości
  • opracowywanie opinii i informacji prawnych
  • opracowywanie i opiniowanie wewnętrznych aktów prawa pracy
  • sporządzanie analiz zgodności planowanych inwestycji z obowiązującym stanem prawnym

Działalność zawodową koncentruje wokół prawa nieruchomości. W ramach stałej obsługi wspiera Klientów zajmujących się realizacjami procesów budowlanych, zarówno na etapie prowadzonych negocjacji z kontrahentami, jak i w zakresie windykacji należności.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w śląskich kancelariach, zarówno adwokackich jak i radcowskich. Dotychczas, w ramach praktyki zawodowej prowadziła m.in.: bieżącą obsługę prawną spółek prawa handlowego prowadzących działalność w zakresie transportu kolejowego oraz jednostki budżetowej zajmującej się gospodarką mieszkaniową, a także zajmowała się regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, w tym także prowadzeniem postępowań spadkowych.

Wykształcenie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Biegle posługuje się językiem angielskim. W 2019 r. ukończyła aplikację radowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.