Jakub Ślązak

Jakub Ślązak

Specjalista w zakresie prawa procesowego ze szczególnym uwzględnieniem sporów między przedsiębiorcami oraz przestępstw gospodarczych

Z kancelarią Ślązak, Zapiór i Partnerzy związany jest od ponad 10 lat, a od 2015 roku jako wspólnik, a następnie partner kancelarii.

Kieruje zespołem prawa procesowego, bezpośrednio występując w licznych sprawach karnych (w charakterze obrońcy oskarżonych oraz pełnomocnika pokrzywdzonych), jak i postępowaniach gospodarczych. Reprezentuje podmioty gospodarcze, w szczególności wiodących przedstawicieli rynku przemysłu wydobywczego i ciężkiego, usług oraz nowych technologii  – w postępowaniach mediacyjnych przed sądami powszechnymi bądź Krajową Izbą Odwoławczą.

Występuje jako obrońca osób pełniących kierownicze stanowiska w jednostkach samorządu terytorialnego, jak również w licznych spółkach prawa handlowego, w tym z udziałem Skarbu Państwa (m.in. z branży przemysłu ciężkiego, wydobywczego, spożywczego, nowych technologii bądź medycznego) – w toczących się przeciwko nim postępowaniach karnych takich jak: sprawy dotyczące przyjmowania korzyści majątkowych, nieprawidłowości podatkowe bądź działania na szkodę spółki.

Reprezentuje również przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz wiodących spółek prawa handlowego jako pokrzywdzonych w licznych postępowaniach karnych.

Wykształcenie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Prawo Karne Gospodarcze i Skarbowe) oraz na Uczelni Łazarskiego w Warszawie (Prawo Europejskie w Praktyce).