Iwona Czempiel

Iwona Czempiel

Specjalista w zakresie prawa nieruchomości, w tym prawa lokalowego oraz prawa samorządowego

W Kancelarii zajmuje się doradztwem i obsługa prawną  przedsiębiorców oraz jednostek samorządowych.

Działa jako:

  • doradca prawny i pełnomocnik procesowy w sądowych postępowaniach cywilnych w zakresie prawa lokalowego
  • pełnomocnik w postępowaniach sądowych w obszarach regulacji stanu prawnego nieruchomości, w tym w zakresie prawa spadkowego – w postępowaniach wieczystoksięgowych, w postępowaniach administracyjnych i sądowo – administracyjnych
  • doradca prawny i pełnomocnik procesowy w sądowych postępowaniach cywilnych w zakresie realizacji inwestycji budowlanych
  • doradca prawny podczas sesji rady miejskiej, w szczególności w zakresie prawa samorządowego i finansów publicznych, prawa cywilnego, nieruchomości, w tym prawa lokalowego, prawa administracyjnego, budowlanego, prawa gospodarczego i prawa pracy
  • koordynator procesu due diligence w zakresie nieruchomości dotyczącego sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa z branży górniczej
  • doradca prawny grup kapitałowych w sprawach cywilnych, gospodarczych, nieruchomości i prawa budowlanego, prawa pracy oraz postępowania sądowego, w tym postępowania cywilnego zmierzającego do egzekucji należności również od podmiotów europejskich
  • doradca prawny podmiotów z rynku mediów w zakresie prawa prasowego i prawa autorskiego

Wykształcenie

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie oraz studiów podyplomowych w zakresie administracji europejskiej w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Biegle posługuje się językiem angielskim.