Dominika Szczerbowska

Dominika Szczerbowska

Specjalistka w zakresie prawa zamówień publicznych, prawa gospodarczego i prawa umów handlowych

W Kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy zajmuje się zarówno bieżącą, jak i procesową obsługą prawną przedsiębiorstw z sektora prywatnego i publicznego, w tym posiadających status instytutów badawczych. W zakresie swoich działań:

  • doradza wykonawcom, jak i zamawiającym, na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  • opracowuje i opiniuje umowy dla podmiotów gospodarczych
  • sporządza opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego i gospodarczego
  • uczestniczy w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorstw
  • doradza przedsiębiorcom w postępowaniach spornych, w tym w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów

Wykształcenie

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecnie słuchaczka studiów podyplomowych o kierunku Prawo zamówień publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posługuje się językiem angielskim.