Bartłomiej Pawłowski

Bartłomiej Pawłowski

Specjalista w zakresie doradztwa korporacyjnego

Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie prawnym na rzecz podmiotów gospodarczych. Ekspert w dziedzinie prawa medycznego, posiadający wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz największych w Polsce podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Brał udział w wielu procesach z zakresu M&A w szeroko rozumianym sektorze medycznym.

W ramach bieżącej praktyki zajmuje się:

  • kompleksowym doradztwem w procesach M&A, a w szczególności komentowaniem i modyfikowaniem dokumentacji transakcyjnej
  • obsługą procesów due diligence
  • sporządzeniem dokumentacji korporacyjnej, w tym dokumentacji wewnętrznej spółek handlowych jak również dokumentów niezbędnych w celu prawidłowej realizacji obowiązków przez organy spółek
  • obsługą posiedzeń rad nadzorczych, zarządów oraz zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń
  • przygotowywaniem analiz oraz opinii prawnych
  • doradztwem na rzecz spółek prawa handlowego.

Wykształcenie

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył studia podyplomowe Prawo medyczne i bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Posługuje się językiem angielskim.