Wnioski o interpretacje

Przygotowujemy wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego, jak i wniosków o wiążące informacje stawkowe

W wypadku niekorzystnych rozstrzygnięć przeprowadzamy całą procedurę odwoławczą.

Nasze wsparcie w tym zakresie obejmuje m.in.:

  • przygotowanie wstępnej oceny ryzyka i korzyści związanych z wydaniem wniosku o interpretację
  • wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, w tym zastępstwo przed organem podatkowym
  • reprezentowanie Klientów przed WSA i NSA w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia na etapie organu podatkowego

Zaufali nam: