Nowelizacja KSH 2022

W związku z wejściem w życie w dniu 13 października 2022 roku przepisów ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, które wprowadzają szereg istotnych zmian w zakresie prawa spółek, prezentujemy specjalnie przygotowane w tym zakresie opracowanie.

Przedstawiamy w nim wykaz najważniejszych zmian wprowadzanych do ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: KSH) na mocy ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2022.807).

Informacje zawarte w opracowaniu mają charakter ogólny i nie stanowią opinii prawnej, w związku z czym Kancelaria nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich wykorzystanie bez uprzedniej konsultacji.

Nowelizacja dotyczy wyłącznie spółek kapitałowych, a więc spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych oraz prostych spółek akcyjnej.

SZiP_Informacja prawna ws. nowelizacji KSH_13.10.2022