Zmiana miejsca pracy a zakaz konkurencji. Komentarz mec. A.Majewskiej dla DGP

Coraz częściej stosowane przez firmy umowy o zakazie konkurencji, mogą być zawierane nie tylko z pracownikami, ale też ze współpracującymi na podstawie umów cywilnoprawnych oraz w relacji B2B.

Jak stworzyć umowę, która będzie skutecznie zabezpieczać interesy przedsiębiorcy, a jednocześnie nie naruszy praw drugiej strony?

Czy przepisy wskazują maksymalny czas jej trwania?

I w końcu czy umowa może zostać uznana za nieważną?

Odpowiedzi na te pytania udziela mec. Agata Majewska w najnowszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej.

DGP_26.10.2023_A.Majewska_Nie każde odejście do innej firmy z tej samej branży to naruszenie zakazu konkurencji