Przewiń niżej

Jakub Ślązak, Aleksandra Góra

Prawo procesowe

Świadczymy pomoc prawną osobom fizycznym i prawnym w toku postępowań karnych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów gospodarczych oraz skarbowych.

Równocześnie reprezentujemy strony w toku postępowań cywilnych, o ile przedmiot sprawy wykracza poza zakres pomocy świadczonej przez pozostałe zespoły eksperckie naszej Kancelarii oraz wspomagamy je w toku postępowań sądowych.

Mając na uwadze fakt, iż postępowanie sądowe często skutkować może poważnymi i długofalowymi konsekwencjami, przywiązujemy wagę nie tylko do pomyślnego rozstrzygnięcia sporu, ale również do ochrony wizerunku klienta oraz jego dobrego imienia.

 

Doradzamy oraz reprezentujemy strony we wszystkich aspektach prawnych związanych z procesami karnymi (ze szczególnym uwzględnieniem postępowań karno-gospodarczych i karno-skarbowych) oraz procesami cywilnymi i gospodarczymi.

Zakres oferowanych przez nas usług obejmuje w szczególności:

  • gromadzenie i analizę materiałów oraz ocenę indywidualnej sytuacji procesowej Klienta,
  • ocenę ryzyka związanego z postępowaniem karnym, cywilnym lub gospodarczym oraz opracowanie długofalowych scenariuszy postępowania,
  • wsparcie w negocjacjach z przeciwnikiem procesowym i przygotowanie scenariuszy ugodowego zakończenia sporu,
  • reprezentację interesów klientów w postępowaniach m.in. przed sądami powszechnymi, trybunałami arbitrażowymi i sądami polubownymi, przed Sądem Najwyższym, przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz przed sądami pracy.

 

Od kilkunastu lat bierzemy udział w toku licznych postępowań karnych (zarówno po stronie oskarżonych - jako obrońcy, jak również po stronie pokrzywdzonych/oskarżycieli posiłkowych), jak  cywilnych i gospodarczych. Nabyte doświadczenia oraz posiadana wiedza umożliwiają nam dostarczanie Klientom rzetelnej pomocy prawnej na najwyższym poziomie.

Doświadczenie członków zespołu obejmuje m.in. udział w postępowaniach dotyczących następujących wydarzeń:

  • napad na halę MAKRO w Zabrzu (obrona oskarżonych),
  • katastrofa w MTK (obrona oskarżonych),
  • katastrofa w KWK "Halemba" (obrona oskarżonych),
  • katastrofa w KWK "Wujek" Ruch "Śląska" (obrona oskarżonych),
  • zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych w sektorze górnictwa oraz branży medycznej (obrona oskarżonych),
  • reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego – spółki ART B w postępowaniu karnym prowadzonym w szczególności wobec oskarżonego.

 

Jakub Ślązak - adwokat | partner

tel. +48 32 783 88 00

e-mail: jslazak@kancelaria-szip.pl

 

 

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij