Monika Horst

Monika Horst

Specjalista w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych

W Kancelarii zajmuje się bieżącą obsługą klientów, w tym spółek prawa handlowego, w szczególności w sprawach z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, obejmujących również sferę korporacyjną funkcjonowania podmiotów gospodarczych, oraz w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego.

W swojej praktyce zawodowej realizuje następujący zakres usług:

  • zajmuje się doradztwem w zakresie bieżącej obsługi spółek prawa handlowego oraz klientów indywidualnych;
  • sporządza dokumenty korporacyjne, w tym dokumenty związane z rejestracją  przedsiębiorców oraz ujawnianiem zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także prowadzi doradztwo w zakresie obowiązku zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych;
  • przygotowuje pisma procesowe oraz inne dokumenty, w tym opinie i indywidualne informacje prawne;
  • analizuje, opiniuje i opracowuje umowy cywilnoprawne;
  • analizuje zagadnienia związane z szeroko pojętym prawem cywilnym.

 

Wykształcenie

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendystka Rektora UJ dla najlepszych studentów przez cały okres studiów. Ukończyła studia podyplomowe Executive MBA w Collegium Humanum w Warszawie. Posługuje się językiem angielskim.