Marta Lazar – Tymon

Marta Lazar – Tymon

Specjalista w zakresie projektów korporacyjnych

W Kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy zajmuje się bieżącą obsługą klientów, w tym spółek prawa handlowego, w szczególności w sprawach z zakresu prawa handlowego i gospodarczego oraz prawa zobowiązań. W swojej praktyce zawodowej realizuje następujący zakres usług:

  • zajmuje się doradztwem w zakresie bieżącej obsługi spółek prawa handlowego oraz klientów indywidualnych
  • opiniuje umowy cywilnoprawne oraz sporządza opinie i indywidualne informacje prawne
  • prowadzi doradztwo i pomoc w zakresie prawa handlowego i gospodarczego oraz prawa zobowiązań
  • opracowuje i przygotowuje dokumenty korporacyjne, w tym dokumenty związane z rejestracją oraz przekształceniami podmiotowymi i restrukturyzacją przedsiębiorców
  • analizuje zagadnienia związane z szeroko pojętym prawem cywilnym

Wykształcenie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Pracę magisterską z zakresu prawa spadkowego obroniła w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Ukończyła szkolenie uprawniające do wykonywania zawodu mediatora organizowane przez Ośrodek Mediacji Facultas Iuridica na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W czasach studenckich wiceprzewodnicząca Koła Naukowego Procesowego Prawa Cywilnego. Stypendystka Rektora UŚ dla najlepszych studentów. Posługuje się językiem angielskim.