Marlena Rypel

Marlena Rypel

Specjalista w zakresie audytów podatkowych

W trakcie codziennej praktyki przeprowadza porównawcze analizy danych na potrzeby rozbudowanych procesów restrukturyzacyjnych (M&A), jak i koniecznych audytów podatkowych. Weryfikuje bieżące orzecznictwo na gruncie podatku CIT w kontekście projektów stanowiących planowanie podatkowe.

W realizowanej praktyce zawodowej m.in.:

  • uczestniczy w sporządzaniu kalkulacji podatkowych
  • wdraża ulgi podatkowe, w tym m.in. ulgę na działalność badawczo-rozwojową
  • weryfikuje kluczowe dla Klientów zagadnienia w kontekście bezpieczeństwa podatkowego (tax compliance)
  • analizuje nowe regulacje podatkowe (np. CBAM)
  • sporządza analizy porównawcze dla potrzeb planowania podatkowego.

Aktualnie w trakcie aplikacji radcowskiej, podczas której miała istotny kontakt z zagadnieniami prawnymi dotyczącymi nieruchomości.

Wykształcenie

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła dwa kierunki: Prawo oraz Administrację. Absolwentka Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej kierunku Stosunki Międzynarodowe ze specjalizacją Międzynarodowy Biznes. Posługuje się językiem angielskim.