Marlena Rypel

Marlena Rypel

Specjalista w zakresie prawa rzeczowego, prawa administracyjnego oraz obsługi prawnej przedsiębiorców

W Kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy zajmuje się obsługą przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych, w tym w szczególności w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, prawa gospodarczego oraz prawa administracyjnego. W realizowanej praktyce zawodowej oferuje następujący zakres usług:

  • analizowanie, opiniowanie i tworzenie umów cywilnoprawnych
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi
  • analizowanie zagadnień związanych z szeroko pojętym prawem cywilnym oraz prawem administracyjnym
  • doradztwo z zakresu prawa ochrony środowiska i obsługi przedsiębiorców branży usług komunalnych.

Wykształcenie

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła dwa kierunki: Prawo oraz Administrację. Absolwentka Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej kierunku Stosunki Międzynarodowe ze specjalizacją Międzynarodowy Biznes. Posługuje się językiem angielskim.