Joanna Szydłowska

Joanna Szydłowska

Specjalista w zakresie prawa zobowiązań, spraw dotyczących nieruchomości oraz bieżącej obsługi prawnej spółek

W Kancelarii zajmuje się obsługą Klientów, w tym spółek prawa handlowego, w zakresie opiniowania i analizowania umów związanych z bieżącą działalnością oraz doradztwem w sprawach z zakresu prawa handlowego i gospodarczego oraz cywilnego, w tym w szczególności dotyczącymi prawa zobowiązań i regulacji stanu prawnego nieruchomości.

Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych oraz Klientów indywidualnych. W swojej praktyce zawodowej realizuje w szczególności następujący zakres usług:

  • sporządzanie analiz i opinii oraz opracowywanie treści umów
  • reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych
  • analiza i regulowanie stanu prawnego nieruchomości
  • doradztwo w zakresie bieżącej obsługi spółek prawa handlowego oraz Klientów indywidualnych
  • opracowywanie i przygotowywanie dokumentacji korporacyjnej
  • udział w badaniach due diligence spółek handlowych oraz nieruchomości.

Wykształcenie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obroniła pracę magisterską poświęconą tematyce obligacji. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Absolwentka studiów podyplomowych o kierunku Prawo Karne Gospodarcze i Skarbowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej na kierunku - Doradca podatkowy. Posługuje się językiem angielskim.