dr Bartosz Pudo

dr Bartosz Pudo

Specjalista w zakresie prawa własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych

Zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców. Doradza w szczególności przedstawicielom branży kreatywnej oraz IT. Specjalizuje się w opracowywaniu i negocjowaniu umów z zakresu prawa własności intelektualnej i nowych technologii. W swojej praktyce zawodowej realizuje następujący zakres usług:

  • doradza w procesach uzyskiwania i utrzymania praw własności przemysłowej, w tym patentów oraz praw do znaków towarowych i wzorów przemysłowych
  • świadczy bieżącą obsługę prawną w obszarze zarządzania procesami przetwarzania danych
  • wspiera młodych przedsiębiorców przy powoływaniu do życia startupów, przede wszystkim w zakresie ochrony własności intelektualnej związanej ze stosowaniem innowacyjnych rozwiązań informatycznych
  • koordynuje prace zespołów audytorskich w ramach audytów z zakresu ochrony danych osobowych

W ramach praktyki pełnił funkcję prawnego doradcy przy procesie restrukturyzacji dużej grupy kapitałowej. Zmiany w grupie obejmowały m.in. procesy przekształcenia, łączenia, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, wydzielenia zorganizowanych części przedsiębiorstw i wniesienia ich aportem do spółek. Brał także udział w tworzeniu systemu dystrybucji innowacyjnego wyrobu medycznego. Jego rola związana była z uczestnictwem w budowie systemu ochrony danych osobowych i doradztwem dotyczącym zagadnień związanych z własnością intelektualną.

Wykształcenie

Doktor nauk prawnych, obronił rozprawę doktorską pt. "Autorskie prawa osobiste twórcy utworu architektonicznego".
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Stypendysta Programme in European Private Law for Postgraduates. Laureat nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepsze prace naukowe, organizowanym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.
Autor licznych publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych. Wykładowca i szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem.