Bartłomiej Kruk

Bartłomiej Kruk

Specjalista w zakresie kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych, w tym przedsiębiorstw górniczych, prawa pracy, a także w sprawach dotyczących sporów sądowych

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w tym w prowadzeniu procesów w sprawach cywilnych, pracowniczych i gospodarczych. Działa jako:

  • pełnomocnik procesowy w licznych postępowaniach sądowych dotyczących realizacji kontraktów w obrocie gospodarczym
  • reprezentuje przedsiębiorców w zakresie spraw pracowniczych oraz innych związanych ze stosunkiem pracy
  • posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów w sprawach z tytułu szkód wyrządzonych ruchem zakładów górniczych (tzw. szkód górniczych)
  • doradca spółek prawa handlowego, w tym spółek Skarbu Państwa
  • uczestnik zespołów prowadzących audyty prawne due diligence poprzedzające transakcje zbycia oraz procesy przekształceń spółek

Posiada również doświadczenie w sprawach z zakresu obsługi kontraktów budowlanych i procesu budowalnego oraz prawa administracyjnego, w szczególności koncesji i pozwoleń na prowadzenie działalności regulowanej oraz w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i spółek Skarbu Państwa.

Wykształcenie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posługuje się językiem angielskim oraz hiszpańskim.