Podatek od pierścionka zaręczynowego?

Zaręczyny od bardzo dawna są ważną częścią związku i etapem poprzedzającym zawarcie małżeństwa. Chociaż w tym zakresie nic się nie zmieniło, to na przestrzeni lat regulacje prawne zaręczyn przeszły znacznym przemianom. Jeśli jednak chodzi o dokonywanie rozliczeń majątkowych pomiędzy partnerami w związkach nieformalnych, jak np. narzeczeństwo, to na obecny moment ustawodawca nie reguluje tej kwestii. Prezenty, takie jak omawiany pierścionek zaręczynowy, fiskus uznaje za przedmioty umowy darowizny. Wartym potwierdzenia jest fakt, iż obdarowani drogimi przedmiotami mogą być obciążeni obowiązkiem zapłaty podatku.

 

Jak to działa?

Polskie prawo prywatne w żaden sposób nie reguluje instytucji narzeczeństwa. W związku
z powyższym, narzeczona, którą staje się kobieta przyjmująca pierścionek, nie jest spokrewniona
z darczyńcą a więc należy do tzw. III grupy podatkowej w myśl przepisów o podatku od spadków
i darowizn. W efekcie takiej klasyfikacji obdarowana powinna zapłacić podatek wynoszący 12% wartości otrzymanego podarku. Na szczęście tylko w sytuacji, gdy jego kwota przekroczy 5308 zł, ponieważ tyle aktualnie wynosi kwota wolna od podatku w tzw. III grupie podatkowej. To jednak zdarza się dość często w przypadku biżuterii z brylantem.

Pomimo, iż takie sytuacje zdarzają się rzadko, to pamiętajmy że darowizny w okresie 5 lat sumują się dla celów podatkowych! W celu zweryfikowania, czy nie została przekroczona kwota wolna od opodatkowania, brana jest pod uwagę wyłącznie wysokość otrzymanych darowizn od tej samej osoby. Okres sumowania darowizn nie dotyczy zatem grup podatkowych, lecz poszczególnych osób. Jeśli np. przelewaliśmy pieniądze na utrzymanie bezrobotnej partnerki, a później podarowaliśmy jej drogi prezent (np. pierścionek zaręczynowy) – możemy nieświadomie przekroczyć graniczną kwotę, a osoba obdarowana będzie zobowiązana zapłacić istotny procent otrzymanej darowizny.

Pierścionek a umowa darowizny

Należy pamiętać, że do chwili, w której świadczenie zostaje spełnione, zawarta zostaje ważna umowa darowizny wraz ze wszystkimi jej konsekwencjami prawnymi. W tym, z możliwością jej odwołania przez darczyńcę z powodu rażącej niewdzięczności.

Zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Oznacza to m.in., że od chwili zdarzenia uzasadniającego odwołanie, obdarowany ponosi odpowiedzialność na równi z bezpodstawnie wzbogaconym, który powinien się liczyć z obowiązkiem zwrotu.

Niedoszła narzeczona powinna od chwili zerwania zaręczyn z jej winy (jest to zdarzenie uzasadniające odwołanie darowizny) liczyć się z możliwością zwrotu pierścionka. Powinno to nastąpić w naturze (w tej sytuacji poprzez zwrot rzeczonej biżuterii) lub w przypadku jego utraty – poprzez zapłatę ceny jego wartości.

Zaręczyny a cło

Wspomnieć należy, że zdarzają się sytuacje, w których wracających ze wspólnej podróży zakochanych, czekają spore koszty. W Niemczech, w bagażu jednej z kobiet znaleziono pierścionek zaręczynowy z diamentem, który otrzymała za granicą, a którego nie ocliła, w wyniku czego musiała zapłacić cło wynoszące 17 tysięcy euro oraz dodatkowo grzywnę za niedopełnienie obowiązków.

 

Magdalena Kiełbiowska – prawnik