Przewiń niżej

Kwarantanna narodowa

Bernadeta Czerwik

Po czwartkowych zapowiedziach rządu o wprowadzeniu z dniem 28 grudnia 2020 r. kwarantanny narodowej i medialnych doniesieniach w tej sprawie, w dniu 21 grudnia 2020 r. opublikowano zostało nowe Rozporządzenie (Dz. U. 2020 poz. 2316) wprowadzające kolejne ograniczenia związane z panującym stanem epidemii koronawirusa.

Ograniczenia widniejące w Rozporządzeniem wejdą w życie dopiero w dniu 28 grudnia 2020 r. Do tego czasu nadal obowiązuje nas Rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 2132).

 

BRAK GODZIN DLA SENIORÓW W WIGILIE 

Obowiązujące od poniedziałku do piątku (10:00-12:00) tzw. Godziny dla Seniorów zostają zniesione w Wigilię (tj. czwartek). Jest to wyjątek od aktualnie panujących zasad. 

 

ZNÓW KWARANTANNA PO POWROCIE Z ZAGRANICY

W przypadku podróżujących wracających do Polski w okresie od 28 grudnia 2020 do 17 stycznia 2021, o ile ich podróż odbywała się tzw. transportem zbiorowym tj. samolotem, pociągiem, busem czy autokarem, a nie własnym samochodem - rozporządzenie nakłada obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny.

Co więcej, na przedsiębiorców świadczących taki transport został nałożony obowiązek poinformowania pasażerów, że taką kwarantannę będą musieli odbyć.

Z odbycia tej kwarantanny zostali wyłączeni m. in.:

 • załogi samolotów i statków (w tym marynarze);
 • rybacy;
 • kierowcy wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego;
 • obsady pociągu i inni pracowników niezbędni do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego;
 • kierowcy pojazdów wykonujący transport drogowy do 3,5 tony;
 • kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób.

 

POBYT W HOTELU NA NOWYCH ZASADCH – PODRÓŻE SŁUŻBOWE JUŻ NIE DLA KAŻDEGO

Nowe przepisy wprowadzają dalsze ograniczenia w zakresie korzystania z bazy noclegowej.

Prowadzenie usług hotelarskich jest dopuszczalne, wyłącznie:

 • w zakresie działalności hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych;
 • dla osób wykonujących zawód medyczny – dla potwierdzenia konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego wykonywanie zawodu, przez podmiot wykonujący działalność leczniczą;

oraz

 • dla członków załogi statku powietrznego;
 • dla osób wykonujących pracę lub świadczących usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę;
 • dla kierowców wykonujących transport drogowy;
 • dla członków obsady pociągu;
 • dla pracowników zarządcy infrastruktury kolejowej zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych;
 • dla osób wykonujących czynności zawodowe w zakresie realizacji   inwestycji   celu publicznego;
 • dla pracowników podmiotów zapewniających ciągłość działania infrastruktury krytycznej obejmującej zapewnienie prądu trakcyjnego oraz paliw płynnych dla przewoźników kolejowych;

- na potwierdzenie powyższego konieczne jest posiadanie dokumentu wystawionego przez odpowiedniego pracodawcę, wskazanego powyżej.

 • dla pacjentów ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą – celem potwierdzenia konieczności uzyskania świadczenia, pacjent albo jego opiekun musi posiadać skierowanie albo inny dokument potwierdzający, że pacjentowi ma zostać udzielone świadczenie opieki zdrowotnej;
 • dla gości będących funkcjonariuszami albo żołnierzami: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku z wykonywaniem przez nich zadań służbowych – osoby takie musza posiadać legitymację służbową;
 • dla osób wykonujących w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji budowy gazociągu w Świnoujściu – na potwierdzenie konieczne jest posiadanie odpowiedniego dokumentu wystawionego przez pracodawcę;
 • dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego, korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego – na potwierdzenie faktu zgrupowania lub współzawodnictwa sportowego sportowcy i ich trenerzy muszą posiadać dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy;
 • dla zdających oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego – na potwierdzenie powyższego konieczne jest posiadanie dokumentu wystawionego przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, pracodawcę, okręgową komisję egzaminacyjną lub Centralną Komisję Egzaminacyjną;
 • dla pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowo-administracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym – na potwierdzenie powyższego konieczne jest posiadanie zawiadomienia alb innego dokumentu potwierdzającego posiedzenie sądu lub udostępnienie akt sprawy;
 • dla członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji – konieczne jest posiadanie dokumentu wydanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 

GALERIE HANDLOWE PONOWNIE ZAMKNIĘTE

Nowe rozporządzenie na nowo zamyka sklepy w galeriach handlowych. Wracamy do okresu, kiedy otwarte mogą być jedynie:

 • sklepy spożywcze,
 • sklepy z artykułami toaletowymi, produktami kosmetycznymi i środkami czystości,
 • apteki i sklepy medyczne,
 • sklepy meblowe, remontowe i budowalne,
 • kioski i księgarnie,
 • sklepy z częściami i akcesoriami samochodowymi,
 • stacje paliw,
 • punkty usług telekomunikacyjnych.

Ograniczona zostaje również możliwość świadczenia usług. Otwarte mogą być jedynie:

 • zakłady fryzjerskie i salony kosmetyczne,
 • placówki medyczne, bankowe, pocztowe, ubezpieczeniowe
 • warsztaty samochodowe, myjnie samochodowe
 • zakładu ślusarskie, szewskie, krawieckie
 • pralnie

Dozwolone jest również funkcjonowanie tzw. wysp w galeriach handlowych.

 

OGARNICZENIA W SYLWESTRA

Zgodnie zapowiedziami wprowadzono zakaz przemieszczania się w Sylwestra i Nowy rok. Ograniczenie w przemieszczaniu się ma trwać od godz. 19:00 - 31 grudnia, do godz. 6:00 – 1 stycznia.

W rozporządzeniu przewidziano dwa wyjątki o tej zasady. Kiedy przemieszczanie się jest niezbędne w celu:

 • wykonywania czynności służbowych lub zawodowych,
 • wykonywania działalności gospodarcze,
 • zaspokajania niezbędnych potrzeb.

 

 

Kategoria: Inne gałęzie prawa

Szukaj
w Strefie Wiedzy

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij