Przewiń niżej

Dla kogo zwolnienie ze składek ZUS za listopad?

Agata Majewska

Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne za listopad 2020 r. to jedno z flagowych rozwiązań wprowadzonych w ramach tzw. Tarczy 6.0., czyli kolejnej nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych[1].

 

Kogo dotyczy zwolnienie?

Tarcza 6.0 koncentruje się na wsparciu sektorów najbardziej dotkniętych ostatnimi obostrzeniami, a więc w szczególności branży turystycznej, gastronomicznej oraz kulturalnej. Dokładny katalog przedsiębiorców, którzy mogą aktualnie ubiegać się o pomoc zamieściliśmy w osobnym artykule.

Właśnie podmioty wymienionych tam gałęzi mogą zostać zwolnione z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. Okres zwolnienia obejmuje od 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

Warunki zwolnienia

Nowela szczegółowo określa, jakie warunki należy spełnić, by uzyskać zwolnienie ze składek. Należą do nich:

  • prowadzenie na dzień 30 września 2020 r., jednej z rodzajów działalności, których PKD wymienione zostało w ustawie;
  • złożenie przez płatnika wniosku o zwolnienie do 31 stycznia 2021 r.;
  • uzyskanie statusu płatnika składek przed dniem 30 czerwca 2020 r.;
  • spadek przychodów z ww. działalności w listopadzie 2020 r. o co najmniej 40% w stosunku do listopada 2019 r.

Weryfikacja spełnienia warunków co do przedmiotu prowadzonej działalności następować będzie na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 r.

Płatnicy, którzy opłacili już składki za listopad starać będą mogli się o ich zwrot lub o zaliczenie na poczet przyszłych zobowiązań.

 

Pozostałe rozwiązania Tarczy 6.0

Oprócz zwolnienia z listopadowych składek ZUS, przedsiębiorcy dotknięci jesiennym lockdown’em ubiegać mogą się również o:

  • jednorazowe świadczenie postojowe na okres do 3 miesięcy w kwocie 2080 zł – pod warunkiem odnotowania określonych spadków przychodów, które w zależności od branży różnią się okresem porównawczym i procentową wysokością strat;
  • dotację dla mikro i małych przedsiębiorców - którzy prowadzili działalność gospodarczą w dniu 30 września 2020 r., a których obroty w październiku lub listopadzie były mniejsze o co najmniej 40% w porównaniu z analogicznymi miesiącami 2019 roku. Dotacja udzielana jest przez starostę i ma na celu celu pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Wynosi 5 tysięcy złotych. Wnioski składać będzie można wyłącznie w formie elektronicznej do PUP właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, po ogłoszeniu naboru - do 31 stycznia 2021 r.
  • dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych ze środków FGŚP w wysokości 2.000,00 zł z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

 

Od kiedy można starać się o wsparcie?

Ustawa tzw. Tarcza 6.0. została podpisana przez Prezydenta RP 14 grudnia 2020 r. Nowe przepisy dotyczące zwolnienia ze składek oraz świadczenia postojowego zaczną obowiązywać 30 grudnia 2020 r. Przepisy dotyczące dotacji oraz dofinansowań wynagrodzeń weszły w życie 19 grudnia 2020 r.

 

[1] Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2255).

Kategoria: Inne gałęzie prawa

Szukaj
w Strefie Wiedzy

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij