Przewiń niżej

ROZPORZĄDZENIE Z DNIA 26 LISTOPADA - ETAP ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bernadeta Czerwik

Po zamknięciu w dniu 6 listopada galerii handlowych i sklepów meblowych, nowe Rozporządzenie z 26 listopada 2020 r. zezwoliło na ich otwarcie z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego. Jakie jeszcze zmiany obowiązują od soboty 28 listopada?

 

 

ZAKAZ ZGROMADZEŃ, IMPREZ I SPOTKAŃ

Nadal obwiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób.  W dalszym ciągu zakazuje się organizacji imprez, wesel czy konsolacji.

Dozwolone są tzw. spotkania rodzinne do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu organizatora. Do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią zamieszkujących lub gospodarujących. Zakaz obowiązuje do dnia 27 grudnia. Objemie więc swym zasięgiem m.in. kolacje wigilijne.

W dalszym ciągu dozwolone są spotkania lub zebrania służbowe i zawodowe.

 

OTWARTE STOŁÓWKI, LECZ W POZOSTAŁYCH MIEJSCACH - POSIŁKI NADAL NA WYNOS/DOWÓZ

Co najmniej do dnia 27 grudnia 2020 r. branża gastronomiczna będzie funkcjonowała na dotychczasowych zasadach, gdzie dozwolone jest jedynie serwowanie posiłków na wynos albo w dowozie.

Nowością natomiast jest zezwolenie na funkcjonowanie popularnych stołówek w szkołach w formie stacjonarnej! Do dnia 27 grudnia 2020 r. prowadzenie działalności gastronomicznej na terenie szkół i placówek oświatowych jest dopuszczalne pod warunkiem, że klienci będą zajmowali co drugi stolik i odległość między stolikami będzie wynosiła co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.

 

OTWARTE GALERIE HANDLOWE ORAZ SKLEPY MEBLOWE

Z rozporządzenia zniknął zakaz prowadzenia działalności przez tzw. galerie handlowe czy wielkopowierzchniowe sklepy meblowe. Zgodnie z wytycznymi, sklepy czy placówki pocztowe mogą być otwarte - przy założeniu, że nie może przebywać w nich jednocześnie nie więcej niż:

 • 1 osoba na 10 m2  w przypadku obiektów i placówek o powierzchni przeznaczonej w celu sprzedaży lub świadczenia usług nie większej niż 100 m
 • 1 osoba na 15 m2  w przypadku obiektów i placówek o powierzchni przeznaczonej w celu sprzedaży lub świadczenia usług większej niż 100 m2- z wyłączeniem obsługi.

Sklepy czy placówki pocztowe nadal są zobowiązane do zapewnienia klientom rękawiczek lub środków do dezynfekcji rąk oraz do przeprowadzanie co najmniej raz na godzinę - dezynfekcji kas lub stanowiska obsługi, a w przypadku stacji paliw dystrybutora paliw. Ponadto, do dnia 27 grudnia 2020 r. w takich miejscach ustanawia się zakaz prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu sal zabaw.

 

ZNIKA WYJĄTEK MÓWIĄCY O TYM, IŻ W PRACY NIE MUSIMY NOSIĆ MASECZEK!

Z nowego Rozporządzenia zniknął wyjątek, mówiący o tym, że wykonując czynności zawodowe, służbowe czy zarobkowe nie muszą stosować obowiązku zakrywania ust i nosa. Wyjątkiem były tutaj osoby, które wykonywały bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania, które musiały maseczkę nosić.

Co oznacza, że w miejscu pracy, o ile nie przebywamy w gabinecie czy pokoju sami – obowiązani jesteśmy do zakrywania ust i nosa!

 

ZMNIEJSZONY LIMIT UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ SPORTOWYCH

Z 250 na 150 osób został zmniejszony limit uczestników zajęć lub wydarzeń sportowych oraz współzawodnictwa sportowego z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób. Oczywiście do wskazanego limitu 150 osób nie wlicza się obsługa wydarzenia.

 

NOWE OGRANICZENIE DOTYCZĄCE KASYN

Do dnia 27 grudnia 2020 r. w kasynach oraz obiektach działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych na monety może:

 • znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni dostępnej dla klientów;
 • przy zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi.

 

ZAKAZ PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI

Utrzymano zakaz prowadzenia działalności przez dyskoteki czy kluby taneczne. Z zakazu nadal wyłączone są sportowe kluby taneczne.

Podobnemu ograniczeniu podlegają w dalszym ciągu baseny, aquaparki, siłownie, kluby i centra fitness, z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness:

 • działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów;
 • przeznaczonych dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych oraz w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.

 

DO 27 GRUDNIA PRZEDŁUŻONY ZOSTAJE ZAKAZ KORZYSTANIA Z HOTELI I BAZY HOTELOWEJ.

Do 27 grudnia zakazuje się prowadzenia działalności hotelarskiej w rozumieniu całej bazy noclegowej, a więc nie tylko hoteli czy domów wczasowych, ale także prywatnych kwater, domów, pokoi, domków wczasowych czy nawet przyczep campingowych. Prowadzenie usług hotelarskich jest dopuszczalne, wyłącznie w zakresie działalności hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych oraz dla gości:

 • korzystających z tych usług w ramach podróży służbowej lub podróży wykonywanej w związku z czynnościami służbowymi, zawodowymi lub związanymi z wykonywaniem działalności gospodarczej;
 • będących zawodnikami korzystającymi z tych usług w czasie zgrupowań i współzawodnictwa sportowego;
 • będących osobami wykonującymi zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 • będących pacjentami i ich opiekunami, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej.

 

OGRANICZENIA DOT. PORUSZANIA SIĘ TRANSPORTEM PUBLICZNYM

Pojazdami do przewozu powyżej 9 osób  - w tym samym czasie może korzystać nie więcej osób niż wynosi 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych. Ograniczenie to nie dotyczy tzw. transportu specjalnego dot. przewozu osób niepełnosprawnych!

Pojazdami do przewodu od 7 do 9 osób (łącznie z kierowcą) - maksymalnie połowa miejsc siedzących. Ograniczenie to nie dotyczy tzw. transportu specjalnego dot. przewozu osób niepełnosprawnych oraz osób wspólnie gospodarujących!

Na terenie lotniska pojazdami przeznaczonymi do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - maksymalnie 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, określonych w dokumentacji technicznej pojazdu. Ograniczenia tego nie stosuje się w stosunku do pojazdów:

 • Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Straży Ochrony Kolei;
 • którymi jest wykonywany transport osób w związku z ich uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym, zajęciach sportowych lub wydarzeniach sportowych;
 • którymi jest wykonywany transport pacjentów w związku z udzielaniem im świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich opiekunów.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEMIESZCZANIA SIĘ

Utrzymany zakaz samodzielnego przemieszczania się małoletnich do 16 roku życia, w godz. 8:00-16:00, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania.

Nadal obowiązują tzw. godziny dla Seniorów (10:00-12:00).

Przemieszczając się należy zachować dystans, tj. odległość 1,5 metra między pieszymi. Z zachowania tego obowiązku zwolnieni są:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia);
 • osoby niepełnosprawne, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie;
 • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące.

 

 

UWAGA! Rozporządzenie z 26 listopada 2020 r. zastępuje dotychczas obowiązujące Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, z późn. zm).

 

 

 

 

 

Kategoria: Inne gałęzie prawa

Szukaj
w Strefie Wiedzy

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij