Przewiń niżej

EROD: pracodawca może ujawnić dane pracownika zakażonego COVID-19.

Ochrona zdrowia pracowników versus ochrona ich danych osobowych. To dylemat wielu pracodawców borykających się od miesięcy z przypadkami zachorowania na COVID - 19 w swoich zespołach. Problem wynika ze zderzenia obowiązku efektywnego zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa w miejscu pracy z koniecznością przestrzegania przepisów dotyczących tak wrażliwych danych osobowych, jakimi są informacje dotyczące zdrowia. Jest on szczególnie zauważalny  w sytuacji, gdy pracownik, u którego wykryto obecność wirusa Sars-Cov-2 mógł mieć kontakt  z pozostałymi członkami zespołu.

 

BHP vs RODO

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy adekwatnie do istniejących zagrożeń. W obecnych warunkach jego realizacja wiąże m.in. z koniecznością informowania zespołu o ryzyku zakażenia w miejscu pracy w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się wirusa.

By sprostać temu obowiązkowi, niewątpliwie pracodawca, który dowiedział się o stwierdzonym przypadku zachorowania, powinien ustalić krąg osób zagrożonych z tego tytułu – czyli w jakich dniach i godzinach pracowała osoba chora, z którymi pracownikami miała lub mogła mieć bezpośredni kontakt.

Jednocześnie jednak musi mieć na uwadze, że informacja na temat zachorowania konkretnej osoby, stanowi tzw. „wrażliwą” daną osobową. To zaś powoduje, że pracodawca, który zamierza dane tego typu przetwarzać, a więc w szczególności udostępnić wewnątrz zespołu, powinien oprzeć ten proces na jednej z przesłanek określonych w art. 9 ust. 2 RODO, które dopuszczają przetwarzanie danych szczególnych kategorii. Należą do nich w szczególności:

  • zgoda podmiotu danych - zarażonego pracownika;
  • niezbędność do wypełnienia obowiązków ciążących na pracodawcy jako administratorze - do których należy w szczególności obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pracy wszystkim osobom świadczącym pracę - niezależnie od podstawy zatrudnienia.

 

Wskazówki EROD

Zgodnie z rekomendacją Europejskiej Ochrony Danych (EROD) wydaną w tym przedmiocie, pracodawca powinien informować pracowników (ale również inne osoby świadczące pracę w organizacji) o przypadkach zarażenia i podejmować adekwatne środki ochronne. Jednocześnie nie powinien przekazywać informacji ponad to, co konieczne. EROD zaznacza jednak, że „w przypadkach, w których konieczne jest ujawnienie nazwiska pracownika, który zarażony jest wirusem (np. w kontekście profilaktyki), a prawo krajowe na to zezwala, pracownicy, których sprawa dotyczy, powinni zostać poinformowani z wyprzedzeniem, a ich godność i uczciwość powinny być chronione.”

Co do zasady pracodawca powinien więc unikać ogólnego informowania o przypadku zachorowania danego pracownika (np. w ogólnym mailu kierowanym do całego zespołu). Wynika to z określonej w przepisach RODO zasady adekwatności przetwarzania danych, która nakazuje dopasowanie jego zakresu (w tym skali rozpowszechniania danych) do celu, jakiemu ma ono służyć - w tym wypadku zagwarantowanie odpowiedniego poziomu BHP.

Dopiero więc, kiedy pracodawca uzna to za niezbędne i uzasadnione, ma prawo poinformować pozostałych pracowników, że w zespole pojawił się przypadek COVID-19.

Dodać należy, że w temacie wypowiedział się również krajowy Rzecznik Praw Obywatelskich. Stwierdził on, że „ujawnienie danych osobowych zakażonego pracownika jest możliwe na podstawie z art. 2092 Kodeksu pracy. W przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca ma bowiem obowiązek między innymi poinformować pracowników o tym zagrożeniu”.

Zdaniem Rzecznika - spójnym ze stanowiskiem EROD - należy jednak przekazywać takie informacje wyłącznie pracownikom, którzy faktycznie mieli kontakt z zarażonym.


Obowiązkiem pracodawcy szczegółowa analiza

Niewątpliwie więc każdy przypadek zachorowania w zakładzie pracy należy rozpatrywać indywidualnie. Wymaga to więc oceny ze strony pracodawcy:

  • Czy istnieje możliwość zapobiegnięcia eskalacji zachorowań bez informowania o przypadku zachorowania?
  • Czy poinformowanie o zachorowaniu wymaga ujawnienia danych osobowych zakażonego członka zespołu?
  • Jeśli okaże się to niezbędne, zakreślenie kręgu osób, których poinformowanie o zachorowaniu konkretnego pracownika jest niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa zdrowia ich i osób im najbliższych. 
apl.adw.Marta Lazar


Kategoria: Prawo pracy

Szukaj
w Strefie Wiedzy

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij