Przewiń niżej

Cyfryzacja procesu budowlanego

Magdalena Hajduk

BIM (Building Information Modeling) to zapowiedź rewolucji w procedurach budowlanych. BIM oznacza dosłownie modelowanie informacji o budynku. To nic innego, jak cyfrowy model obiektu budowlanego, który stanowić będzie bazę danych o obiekcie budowlanym - począwszy od tworzenia koncepcji, poprzez projektowanie, budowę, eksploatację, przebudowy, aż do rozbiórki. BIM ma docelowo zastąpić dokumentację papierową i umożliwić współpracę wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego na etapie projektowania i realizacji inwestycji. Wykorzystywany ma być również w procedurze zamówień publicznych.

 

BIM to szereg ułatwień dla wszystkich uczestników procesu budowlanego:

  • Inwestorzy zyskają dostęp do aktualnego modelu obiektu, na którym będzie można obserwować postępy prac projektowych oraz nadzorować proces projektowy. W ten sposób minimalizacji ulegnie ryzyko związane z inwestycją;
  • Projektanci będą mieć możliwość dokonywania sprawnej koordynacji międzybranżowej, jak również będą mogli generować rysunki obiektu korzystając z modelu;
  • Wykonawcy za pośrednictwem platformy BIM będą mogli dokonywać automatycznego przedmiarowania i opracowywania zestawień materiałowych. Zyskają również możliwość utrzymywania pełnej kontroli nad łańcuchem dostaw.

 

Z dniem 01 stycznia 2021 r. wejdzie w życie nowe brzmienie przepisu art. 69 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z jego treścią, w przypadku zamówień na roboty budowlane lub konkursów, zamawiający może wymagać sporządzenia i przedstawienia ofert lub prac konkursowych przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne. Mowa zatem właśnie o BIM. Co więcej, zgodnie z przywołanym przepisem, zamawiający zapewni wykonawcom lub uczestnikom konkursu możliwość skorzystania z alternatywnego środka dostępu do narzędzi.

Należy jednak mieć na uwadze to, iż w 2021 kontynuowana będzie nadal ankieta rynku budowlanego w celu potwierdzenia kierunku i tempa wdrożenia platformy BIM. Zakres prac nad uruchomieniem BIM jest bardzo rozległy, zatem również perspektywa czasowa jego wdrożenia przesuwa się.

Idea cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego jest jednak aktualnie jednym z priorytetów. Obok prac nad wdrożeniem BIM w polskim budownictwie, trwają również prace koncepcyjne nad tworzeniem zintegrowanej platformy wymiany danych o projekcie oraz w kwestie dofinansowania i unowocześnienia służb nadzoru budowlanego. Obecnie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Cyfryzacji, we współpracy z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego, równolegle z pracami nad BIM, prowadzi również działania związane z procedurami wdrażającymi cyfryzację procesu budowlanego w innych obszarach. W najbliższym czasie, po wejściu w życie kolejnej nowelizacji Prawa budowanego, wprowadzona ma zostać możliwość załatwienia w sposób elektroniczny 10 procedur budowlanych. Za pośrednictwem serwisu internetowego będzie można pobrać i wypełnić online formularze budowlane i przesłać je drogą elektroniczną do urzędu. Będzie to znaczna oszczędność czasu dla inwestorów.

 

 

Kategoria: Prawo budowlane

Szukaj
w Strefie Wiedzy

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij