Przewiń niżej

Nowe Rozporządzenie i nowe ograniczenia w związku z panującą epidemią

Bernadeta Bąk

24 marca zmieniło się Rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące stanu epidemii, a co za tym idzie wprowadzone zostały kolejne rozwiązania. Co zatem zmieniają nowe przepisy Rozporządzenia[1]?

 

 

 

NOWE ZASADY PORUSZANIA SIĘ

W okresie od 25 marca 2020 r. do 11 kwietnia 2020 r. włącznie obowiązuje co do zasady zakaz przemieszczania się na terenie kraju. Zakaz ten jednak nie obejmuje m. in.: dojazdu do pracy, zakupu jedzenia czy leków, sprawowania opieki nad rodziną i bliskimi, czyli co do zasady załatwiania bieżących, codziennych potrzeb.

Tak więc, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy rozporządzenia można swobodnie poruszać się po terenie kraju jedynie w celu:

1. Dojechania do pracy i powrotu z niej, a także zakupu towarów czy usług związanych z jej wykonywaniem. W razie kontroli należy poinformować funkcjonariusza gdzie i w jakim celu się udajemy.

2. Zaspokojenia niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, dla Ciebie i dla Twojej rodziny. Dotyczy także uzyskania opieki zdrowotnej czy pomocy psychologicznej.

Zgodnie z regulacją rozporządzenia zaspokajanie niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego wskazane powyżej, dotyczy nie tylko rodziny w sensie formalnym, tj. rodziców, rodzeństwa, dzieci czy małżonka, ale także osób pozostających we wspólnym pożyciu i osób najbliższych dla takiej osoby. Osobą najbliższą zgodnie z art. 115 § 11 kodeksu karnego jest małżonek, wstępny (oznacza każdego przodka danej osoby, np. matka, babka itp.), zstępny (oznacza każdego potomka danej osoby, np. dziecko, wnuk, prawnuk), rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

A jak rozumieć bieżące spawy?

Możemy udać się do lekarza, do apteki, czy do sklepu spożywczego. Możemy także wyprowadzić psa, czy pojechać do weterynarza, a nawet jednorazowo pójść pobiegać. Co ważne, każda tych czynności winna być dokonywana z zachowaniem maksymalnej ostrożności.

3. Niesienia pomocy innym w zwalczaniu skutków koronawirusa, w ramach wolontariatu, w tym m. in udzielania pomocy osobom przebywającym w izolacji czy na kwarantannie.

4. Sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, tj. ślubów, pogrzebów, mszy świętych.

Należy jednak pamiętać, iż do 11 kwietnia 2020 r. w uroczystościach takich nie może brać udział więcej niż 5 uczestników. Licząc łącznie osoby przebywające zarówno, na zewnątrz jak i wewnątrz budynku czy pomieszczenia.

Co równie ważne wskazanych 5 uczestników, to limit osób ale oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu. Co oznacza, że w przypadku mszy świętej czy pogrzebu będzie mogło wziąć w niej udział maksymalnie 5 osób z zewnątrz, a więc wyłączając posługę.

Po 12 kwietnia 2020 r. ponownie będą obowiązywały regulacje, zgodnie z którymi limit ten będzie wynosić 50 osób, jednak w tym przypadku dotyczyć on będzie wszystkich przebywających w danym miejscu, tzn. wliczając w to uczestników i osoby sprawujące posługę.

 

Jak wyglądają ograniczenia w przemieszczaniu się?

 • Jeśli poruszamy się pieszo – miejmy na uwadze, że jednocześnie mogą obok przechodzić 2 osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m. Zakazane jest więc przebywanie w większych skupiskach, aniżeli dwie osoby. Co jednak ważne zakaz ten nie dotyczy osób najbliższych, zgodnie ze wskazaną wyżej definicją.
 • Jeśli korzystamy z komunikacji miejskiej - pamiętajmy, że środkiem tym może poruszać, w tym samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.

 

ROZSZERZONY ZAKAZ ZGROMADZEŃ

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się:

 • organizowania zgromadzeń[2], którym jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych. Zaś zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej;
 • organizowania innych niż wskazane powyżej zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju.

Co jednak ważne dozwolone są spotkania rodzinne, a także spotkania pracowników w zakładach pracy, czy zebrania związane z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych. W związku z wykonywaniem pracy należy jednak stosować się do wszelkich zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, w tym m. in. w zakresie zachowania odpowiedniej odległości pracowników między sobą czy mycia rąk i prawidłowej dezynfekcji.

 

OGRANICZENIA W OBROCIE TOWARAMI - PRZEDSIĘBIORCA MA 36 GODZIN NA POWIADOMIENIE WOJEWODY

Nadal obowiązuje zakaz wywozu lub zbywania z kraju respiratorów oraz kardiomonitorów. Jednak w okresie do 11 kwietnia 2020 r. - przedsiębiorca, który ma zamiar wywieźć z kraju:

 • gogle ochronne,
 • kombinezony typu TYVEK,
 • maski typu FFP2/FFP3,
 • maseczki chirurgiczne,
 • ochraniacze na buty (obuwie),
 • rękawiczki lateksowe,
 • rękawiczki nitrylowe,
 • środki do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń,

pamiętać musi, że ma obowiązek, już nie na 24 godziny, a nie później niż na 36 godzin przed zamiarem wywozu lub zbycia poza terytorium Polski tych przedmiotów, aby powiadomić o tym właściwego Wojewodę. Właściwym Wojewodą będzie ten ze względu na siedzibę albo miejsce twojego zamieszkania, jako przedsiębiorcy.

Ważne! Dotyczy to powiadomień dokonywanych od 26 marca 2020 r. !

Po powzięciu takich informacji, Wojewoda może złożyć stosowny wniosek do Premiera, celem wydania zakazu wywozu lub zbycia takich produktów.

 

ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KWARANTANNY

Od dnia 27 marca 2020 r. każda osoba przekraczająca granicę polską w ramach wykonywania czynności zawodowych, czy to w Polsce czy w którymś z krajów z Polską sąsiadujących, będzie mogła otrzymać od właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej zaświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny.

 

[1] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie ws. ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz. U. poz. 522, dostęp pod linkiem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000052201.pdf

[2] w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach

Kategoria: Inne gałęzie prawa

Szukaj
w Strefie Wiedzy

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij