Przewiń niżej

Rząd idzie o krok dalej – czyli o tym dlaczego nawet kameralny ślub jest obecnie niemożliwy

Dotychczasowe obostrzenia wprowadzane w naszym kraju w związku z walką z SARS-CoV-2 okazały się niewystarczające. 24 marca 2020 r. Rząd poszedł o krok dalej – w życie weszło rozporządzenie Ministra Zdrowia, które zakazuje również imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań pomiędzy najbliższymi.

 

13 marca 2020 r., po konferencji prasowej z udziałem Prezesa Rady Ministrów Polskę obiegła informacja o wprowadzeniu na terenie całego kraju zakazu zgromadzeń o charakterze publicznym, państwowym i religijnym liczących powyżej 50 osób.

Tydzień później na obszarze Polski obowiązywał już stan epidemii. To jednak okazało się niewystarczające, bo 24 marca 2020 r. wprowadzono kolejne rozwiązania dotyczące zgromadzeń.

Przypomnijmy, że pierwsze obostrzenia dotyczące zgromadzeń wprowadził §9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Od 14 marca 2020 r. do odwołania zakazywało ono organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach. Zakaz ten nie obowiązywał w przypadku, gdy liczba uczestników zgromadzenia wynosiła nie więcej niż 50 osób, wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu.

Choć intuicyjnie pojęcie zgromadzenia wydaje się proste, to jednak rozporządzenie MZ odwoływało się w tym zakresie bezpośrednio do definicji zgromadzenia w rozumieniu ustawy Prawo o zgromadzeniach. Art. 3 ust. 1 wspomnianej ustawy stanowi, że: Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

 

Analiza powyższej definicji doprowadza do wniosku, że dotychczas nie chodziło o każde zgromadzenie, spotkanie, skupisko ludzi powyżej 50 osób, ale wyłącznie takie, które spełniałoby przesłanki zakwalifikowania go jako zgromadzenie w rozumieniu powyższej ustawy. Warunkiem uznania konkretnej imprezy za zgromadzenie w rozumieniu ustawy - jest więc jej dostępność dla szerokiego kręgu osób anonimowych i istniejącą w związku z tym możliwość wzięcia w niej udziału nieokreślonej grupy osób. Warunkiem jest także, aby spotykające się osoby były nieokreślone imiennie, niemożliwe do zidentyfikowania, a celem ich spotkania było odbycie wspólnych obrad lub wspólne wyrażenie stanowiska w związanych ze sferą życia publicznego. Szeroko pojęte zamknięte imprezy prywatne takie jak: wesela, komunie, stypy, chrzciny czy przyjęcia urodzinowe nie były jeszcze objęte zakazem, gdyż nie spełniają one z reguły powyższych kryteriów. Są to imprezy zamknięte, na które każdy z gości, został indywidualnie zaproszony. Wreszcie – osoby gromadzą się w oczywistym, prywatnym celu, nieobjętym zainteresowaniem społecznym.

 

Obecnie sytuacja jest zgoła odmienna

Rozporządzenie MZ z 24 marca 2020 r. w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do dnia 24 marca 2020 r. oraz w okresie od dnia 12 kwietnia 2020 r. do odwołania zakazuje organizowania zgromadzeń publicznych, rozumianych w sposób tożsamy z powyższymi wyjaśnieniami (§ 11).

Ponadto, w okresie od 25 marca 2020 r. do 11 kwietnia 2020 r. obowiązuje, obok zakazu zgromadzeń publicznych, zakaz innych zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju (§11a).

 

Ustawodawca przewidział wyłącznie dwa wyjątki:

  • zakaz nie dotyczy spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu. Osoby najbliższe to wyłącznie małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny),
  • ograniczeń dotyczących zakazu zgromadzeń nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym.

 

Rozporządzenie z 24 marca 2020 r. wprowadza także obowiązek zapewnienia, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu. Obostrzenie obowiązuje w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. W tym czasie pary młode mogą więc pobrać się w obecności świadków i… jednego rodzica. Obostrzenia dotykają również zainteresowanych ślubem cywilnym. Na sytuację już dawno zareagowała spora część urzędów stanu cywilnego, ograniczając liczbę osób mogących uczestniczyć w uroczystościach zawarcia związku małżeńskiego – najczęściej do pary młodej, dwóch świadków i fotografa. Rygorystycznie przestrzegane są również rekomendacje rządu i Głównego Inspektora Sanitarnego, w tym zachowania odpowiedniej odległości, używania jednorazowych długopisów, dezynfekcji rąk czy nawet mierzenia temperatury przed wejściem do urzędu.

Należy też pamiętać, że od 12 kwietnia 2020 r. do odwołania w dalszym ciągu obowiązywał będzie zakaz dotyczący odbywania obrzędów religijnych z udziałem więcej niż 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny lub osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu.

 

Osoby, które jeszcze po cichu liczyły, że uroczystości odbędą się – co najwyżej w okrojonym składzie, powinny mieć na względzie, że zasadniczo już od 14 marca 2020 r. część imprez i tak nie może się odbyć z uwagi na zakazy i ograniczenia na innych płaszczyznach. I tak, zorganizowanie nawet kameralnego wesela, chrzcin czy imprezy urodzinowej w restauracjach, barach czy klubach jest do czasu odwołania - niemożliwe z uwagi na wprowadzone rozporządzeniem z 14 marca 2020 r. czasowe ograniczenie w prowadzeniu lokali gastronomicznych (przygotowywanie i podawanie posiłków oraz napojów gościom siedzącym w lokalach). Rozporządzenie w z tym zakresie dopuszcza jedynie wyjątek dla usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos.

Należy również pamiętać, że granice pozostają zamknięte do 13 kwietnia 2020 r., co wiąże się w dalszym ciągu z obowiązkowym objęciem kwarantanną przyjeżdzających z zagranicy gości. Pod warunkiem, że są obywatelami RP, bo w innym przypadku ich wjazd na teren Polski jest, poza małymi wyjątkami, wykluczony. Organizacji i przygotowań do rodzinnych imprez nie ułatwia również świeżo wprowadzony zakaz przemieszczania się… Szczegółowo o pozostałych obostrzeniach można przeczytać tutaj.

Jak widać, jeszcze do niedawna zorganizowanie prywatnej imprezy formalnie nie było objęte zakazem zgromadzeń – wymagało co najwyżej rozważenia jego konsekwencji w kontekście potencjalnych skutków, jakie mogło za sobą ponieść. Obecnie obowiązujący stan prawny nie pozostawia już większego wyboru. Nad przestrzeganiem zakazów czuwać będzie Policja oraz inne służby, a osoby łamiące je narażą się na dotkliwe kary.  

Kategoria: Inne gałęzie prawa

Szukaj
w Strefie Wiedzy

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij