Przewiń niżej

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Patrycja Matuszny

Rząd ogłosił ogólne założenia pakietu dla gospodarki

18 marca Premier Mateusz Morawiecki przedstawił założenia pakietu antykryzysowego przeznaczonego dla przedsiębiorców i pracowników o szacunkowej wartości ok. 212 mld zł, tj. blisko 10 proc. PKB pod nazwą: Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorców i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS- Cov – 2.

 

Tarcza antykryzysowa ma objąć 5 filarów.

  1. Bezpieczeństwo pracowników – pakiet rozwiązań o wartości 30 mld zł,
  2. Finansowanie przedsiębiorstw – pakiet rozwiązań o wartości 74 mld zł,
  3. Ochrona zdrowia – pakiet rozwiązań o wartości 7,5 mld zł,
  4. Wzmocnienie systemu finansowego – pakiet rozwiązań o wartości 70,3 mld zł,
  5. Program inwestycji publicznych – pakiet rozwiązań o wartości 30 mld zł. 

 

Wśród najważniejszych założeń projektu wskazano m.in.:

Wsparcie w wypłacie wynagrodzeń dla pracowników

Program zakłada pokrycie połowy wysokości wynagrodzenia pracowników przez państwo, z zastrzeżeniem że limit dopłaty wynieść ma do 40% przeciętnego wynagrodzenia. Drugie 40% z założenia pokrywać mają pracodawcy. Przypuszczalnie rozwiązanie to spowoduje obniżenie pensji pracowników o 20%, a pracodawcy będą mogli obniżyć koszty osobowe o 60%, przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu zatrudnienia. Na konferencji nie sprecyzowano, jakie przedsiębiorstwa będą kwalifikowały się do tego programu, zasugerowano jednak, że kryteria zostaną dookreślone w ustawie, a dofinansowanie może być wypłacane minimum przez okres trzech miesięcy.

 

Wsparcie w wypadku postoju

Zadeklarowano pomoc w wypłacie wynagrodzeń w wypadku postoju. Według deklaracji Państwo pokryć ma prawie połowę pensji oraz składki ZUS.

 

Odroczenie płatności składek ZUS na okres 3 miesięcy

Odroczenie i rozłożenie na raty składek na ZUS nie będzie wiązało się z ponoszeniem opłaty prolongacyjnej, ani żadnych dodatkowych kosztów przez przedsiębiorców.

 

Wsparcie dla samozatrudnionych oraz osób pracujących w oparciu o umowy cywilnoprawne

Pomoc polegać ma na wypłacie z ZUS jednorazowego świadczenia gwarantowanego w wysokości 80 % minimalnego wynagrodzenia, tj. w kwocie ok. 2 tys. zł brutto dla osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne (zlecenia, dzieło) oraz dla osób samozatrudnionych, również w wypadku jednoczesnego korzystania przez nie z dodatkowego zasiłku dla rodziców opiekujących się dziećmi do lat 8, z uwagi na zawieszenie zajęć w placówkach oświaty.

 

Mikropożyczki dla przedsiębiorców do 5 000,00 zł

Pożyczki mają być dedykowane dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają do 9 pracowników. Z założenia świadczenie ma być bezzwrotne, jeżeli pożyczkobiorca utrzyma zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy od otrzymania środków

 

Rozszerzony program gwarancji de minimis BGK dla małych i średnich firm

Poziom zabezpieczenia kredytów dla MSP zabezpieczany gwarancjami de minimis BGK ma zostać podwyższony z 60 proc. do 80 proc kwoty kredytu. Jednocześnie z tego tytułu nie będzie pobierana prowizja, a czas gwarancji dla kredytu obrotowego ma zostać wydłużony do 39 miesięcy.

 

Wsparcie w leasingu dla firm z problemami

Agencja Rozwoju Przemysłu ma przeznaczyć  1,7 mld zł na refinansowanie obecnych umów leasingowych firm transportowych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej wraz z „wakacjami kredytowymi”, polegającymi na odsunięciu czasowym płatności rat leasingowych i ponadnormatywnym okresem spłaty. Karencja w spłacie rat leasingowych może wynieść nawet 12 miesięcy. Agencja Rozwoju Przemysłu pracuje już nad systemem informatycznym, który pozwolić ma obsłużyć program refinansowania.

 

Wydłużenie okresu uprawniającego do pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do ósmego roku życia

Okres pobierania świadczenia zostanie wydłużony jeśli przerwa w działaniu szkół, żłobków i klubików będzie kontynuowana (informacja ta powinna zostać sprecyzowana najpóźniej początkiem kolejnego tygodnia.

 

Rozszerzenie możliwości wprowadzenia elastycznego czasu pracy

Wielu pracodawców już wdrożyło szereg rozwiązań zmierzających do zapewniających pracownikom oraz kontrahentom maksymalnego bezpieczeństwa, w tym wprowadziło modyfikacje w godzinach pracy, proponowana zmiana ma przyczynić się do większej elastyczności w zakresie kształtowania czasu pracy, co ma przełożyć się na zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania wirusa COVID-19.

 

Zwiększenie dopłat związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych

Proponowane dofinanowanie ma zmotywować pracodawców do podtrzymywania stosunków pracy z osobami niepełnosprawnymi, oraz zawierania z nimi nowych umów o pracę, co ma zapobiec wzrostowi bezrobocia w ramach tej grupy pracowników. 

 

Czasowe przywrócenie handlu w niedziele poprzez umożliwienie dotowarowania sklepów w dni wolne

Na względzie mieć należy, że proponowana zmiana nie sprowadza się do tego, że w niedziele będziemy mogli zrobić zakupy w sklepach wielkopowierzchniowych, a daje jedynie możliwość uzupełnienia w dni „wolne od handlu” dotowarowania – tak aby zapewnić pełny asortyment sklepów od poniedziałku.

 

Możliwości zwrotu podatku dochodowego od osób prawnych  poprzez korektę podatku z roku 2019 o wysokość straty w roku 2020

oraz

Odroczenie poboru podatku od sprzedaży detalicznej do końca roku.

 

Ponadto rząd planuje przesunąć o miesiąc lub dwa terminy składania deklaracji podatkowych, których późniejsze złożenie nie będzie łączyło się z żadnymi kosztami.

Przedstawione założenia stanowią wyłącznie zbiór ogólnikowych deklaracji - mają one zostać sprecyzowane w projekcie ustawy, nad którą, zgodnie z zapewnieniami już toczą się prace. W związku z wyznaczonym na 25 i 26 marca 2020 r. posiedzeniem Sejmu, należy się spodziewać większej ilości danych dotyczących proponowanych rozwiązań w najbliższych dniach.

Pierwsze działania mające przeciwdziałać spowolnieniu gospodarczemu podjęła już Rady Polityki Pieniężnej, która 17 marca 2020 r. obniżyła, po raz pierwszy od pięciu lat, stopy procentowe. 

 

INFORMATOR DO POBRANIA

 

Kategoria: Inne gałęzie prawa

Szukaj
w Strefie Wiedzy

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij