Przewiń niżej

Świąteczne życzenia a RODO

Agata Majewska

Zwyczaj rozsyłania kartek świątecznych zarówno w wersji tradycyjnej, jak również elektronicznej do klientów i partnerów biznesowych, stał się powszechną praktyką wielu firm. Tradycyjne kartki świąteczne i e-kartki adresowane są do spółek, osób indywidualnych, instytucji publicznych oraz innych jednostek.

Jak zatem dotychczasowa praktyka wykorzystywania danych adresatów  ma się do RODO?  

RODO nie zawsze znajdzie zastosowanie

Należy pamiętać, że z dniem 25 maja 2018 r. unijne przepisy o ochronie danych nie objęły swoim zastosowanie wszystkich aspektów życia. Przede wszystkim, poza ich zasięgiem pozostaje przetwarzanie danych w ramach działalności czysto osobistej lub domowej, czyli bez związku z działalnością zawodową lub handlową. Działalność taka może między innymi polegać na prowadzeniu korespondencji i przechowywaniu adresów w celu podtrzymywaniu więzi społecznych (motyw 18 RODO). Oznacza to, że poza jakąkolwiek regulacją ogólnego rozporządzenia pozostają prywatne życzenia rozsyłane pomiędzy osobami fizycznym związane z ich prywatnymi relacjami, w tym te kierowane na domowe adresy korespondencyjne.

Kolejne wyłączenie dotyczy samego adresata. Polega ono na tym, że Rozporządzenie odnosi się wyłącznie do informacji pozwalających na zidentyfikowanie osób fizycznych. Nie znajduje więc ono żadnego zastosowania w odniesieniu do adresów spółek, stowarzyszeń, urzędów, związków zawodowych, czy innych tego typu jednostek, do których kierowana może być korespondencja. Wynika to z faktu, że RODO nie dotyczy przetwarzania danych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej (motyw 14 RODO).

Tym samym świąteczne życzenia wysyłane na adres biura firmy w żadnym aspekcie nie odnoszą się do danych osobowych osoby fizycznej, przez co nie kwalifikują się jako przedmiot regulacji RODO.

 

Kategoria: Ochrona danych osobowych

Szukaj
w Strefie Wiedzy

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij