Przewiń niżej

Sportowy Sąd Arbitrażowy

Bernadeta Bąk

Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie utrzymał karę 4 lat dyskwalifikacji dla sportowca Adriana Zielińskiego.

W ostatnich tygodniach Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie (tzw. CAS)[1] przywoływany był przez większość mediów sportowych w kraju. Rozpisywano się o porażce ciężarowca Adriana Zielińskiego, którego apelacja w związku z nałożoną na niego czteroletnią dyskwalifikacja za używanie środków dopingujących, została odrzucona. Kilka dni wcześniej Polski Związek Tenisa zapowiedział, że ma zamiar dochodzić swoich praw przed CAS, po tym jak Polska została zdegradowana w Pucharze Davisa do III Grupy Strefy Euroafrykańskiej, wobec zmian wprowadzonych w systemie rozgrywek.

Z kolei inne wiadomości dochodzące z CAS donosiły o sporze Międzynarodowej Federacji Lekkoatletycznej (IAAF) z biegaczką Caster Semenyą w sprawie orzeczenia przez Trybunał, czy biegaczka może rywalizować z kobietami na dotychczasowych zasadach, czy jednak powinna przejść kurację hormonalną, która miałaby obniżyć poziom testosteronu w jej organizmie.

Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie, o którym tu mowa jest sądem arbitrażowym, który powstał w 1984 r. przy Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim (MKOl) do rozpoznawania sporów sportowych jako ich ostatnia instancja odwoławcza. W latach 90. jednak został zreorganizowany i obecnie stanowi jednostkę zupełnie niezależną od MKOI. Podstawę jego funkcjonowania stanowi tzw. Kodeks CAS.[2] Aktualnie Arbitrami w CAS jest sześcioro Polaków.

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu, do misji CAS, czyli tak naprawdę do jego najważniejszych zadań należą:

  1. rozwiązywanie sporów, które zostały do niego wniesione w drodze zwykłego arbitrażu,
  2. rozwiązywanie spraw związanych z dopingiem jako organ pierwszej instancji, albo jedyny organ właściwy do rozpoznania sprawy,
  3. rozpatrywanie odwołań w postępowaniu arbitrażowym, w sporach dotyczących decyzji federacji, stowarzyszeń czy innych organów sportowych, o ile przewidują taką ścieżkę ich statuty, regulaminy bądź umowy szczególne,
  4. rozstrzyganie sporów, które są kierowanie do rozstrzygnięcia w drodze mediacji.

 

Kiedy sprawa może trafić przed CAS?

Po pierwsze, należy wskazać, że sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny (jakim jest CAS) tylko gdy obie strony sporu tego chcą. Zgodnie  z postanowieniem Kodeksu, procedury te obowiązują tylko jeśli skonfliktowane strony zdecydowały się skierować spór dotyczący sportu do CAS (art. R27 Kodeksu). Jest to tzw. zapis na sąd polubowny.

Po drugie, odwołanie od decyzji federacji, stowarzyszenia lub organu sportowego może być wniesione do CAS, jeżeli tak przewiduje statut lub przepisy tego organu. Strony mogą zawrzeć także między sobą specjalną umowę arbitrażową dot. rozstrzygania między nimi konfliktów prawnych. Regulować tę kwestię może także po prostu tzw. klauzula arbitrażowa. Jest to tak naprawdę odrębne postanowienie dotyczące rozstrzygania sporów zawarte w umowie łączącej strony, jak np. zawodnika z klubem, czy też sportowca ze swoim agentem. Ponadto, w takiej klauzuli arbitrażowej oprócz wskazania, że chcemy spór rozwiązać polubownie, zawrzeć możemy informację dotycząca tego ilu arbitrów ma rozpatrywać ewentualny spór oraz w jakim języku ma toczyć się postępowanie.

Co ważne, odwołanie do CAS można złożyć od orzeczenia wydanego przez CAS działającego jako trybunał pierwszej instancji, jeżeli takie odwołanie zostało wyraźnie przewidziane przez przepisy federacji lub danego organu sportowego.

Aby więc sprawa mogła zostać rozpoznana przez CAS takie zastrzeżenie musi wynikać z jakiegoś dokumentu – nieważne zaś, czy to będzie statut, regulamin czy umowa. W przypadku sporu, strony mogą zdecydować czy daną sprawę, poszczególne kategorie spraw bądź wszystkie sprawy między nimi poddać rozstrzygnięciu sądu arbitrażowego. Może dotyczyć to zarówno sporów zaistniałych między nimi w przeszłości oraz obecnie, ale także tych które ewentualnie mogą między nimi powstać w przyszłości.

 

Warto wiedzieć!

  • Treść klauzuli arbitrażowej rekomendowana przez Trybunał brzmi następująco: „Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy lub związane z niniejszą umową zostaną poddane pod wyłączne rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie w Szwajcarii i zostaną rozstrzygnięty w sposób ostateczny zgodnie z Kodeksem Arbitrażu Sportowego”

 

 

 

 

[1] Oficjalna strona Trybunału: https://www.tas-cas.org/en/index.html

[2] Dostęp do Kodeksu CAS na stronie: https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/CAS_Code_2019__EN_.pdf

Kategoria: Prawo sportowe

Szukaj
w Strefie Wiedzy

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij