Przewiń niżej

E-dowody osobiste już od 4 marca tego roku!

Bernadeta Bąk

Dowody osobiste nie będą już tylko kawałkiem plastiku w portfelu. Mówiąc prościej, wyglądem będą przypominać kartę płatniczą. Wyposażone zostaną w elektroniczny chip, na którym zapisane zostaną wszystkie dane dotyczące właściciela, pozwalająca na jego pełną identyfikację. Wiarygodność danych zawartych w warstwie graficznej dowodu osobistego będzie można potwierdzić przez porównanie tych danych z danymi zawartymi w warstwie elektronicznej.

Dowody osobiste z warstwą elektroniczną, potocznie zwane e-dowodami, po które wnioski można będzie składać już od 4 marca 2019 r.[1] są odpowiedzią na galopujący postęp technologiczny. Świadczenie usług online, stało się w dobie wszechobecnego dostępu do Internetu, niemal standardem. Nowe spersonalizowane dokumenty mają nam pomóc w pełni wykorzystywać mechanizmy, jakie niesie za sobą ciągle postępujący rozwój i towarzysząca mu technologia.

Nowe regulacje, a co za tym idzie nowe wymagania dotyczące dowodów osobistych wpisują się w działania Unii Europejskiej w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa dokumentów. Wprowadzone zmiany w ocenie ustawodawcy, polegające na upowszechnieniu profilu osobistego zapewniającego identyfikację i uwierzytelnianie w systemach teleinformatycznych oraz podpisu osobistego służącego do podpisywania elektronicznych oświadczeń woli mają prowadzić do usprawnienia procesów przede wszystkim organach administracji publicznej. A co za tym idzie, mają doprowadzić do poprawy obsługi obywatela, jednocześnie podnosząc jego bezpieczeństwo.

Zgodnie z przepisami nowej ustawy nowy dokument będzie:[2]

  • potwierdzał tożsamość obywatela,
  • służył do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej,
  • umożliwiał podpisywania dokumentów elektronicznych,
  • pozwalał potwierdzać obecność posiadacza dowodu osobistego w określonym czasie i miejscu z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, w tym w szczególności w systemach służby zdrowia.

Ponadto, nowe dokumenty wyposażone mają zostać w aplikację ICAO, która będzie pełnić funkcję elektronicznego dokumentu podróży z cechą biometryczną „zdjęcie twarzy”, zgodny z wytycznymi Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Będzie to stanowiło niewątpliwie udogodnienie chociażby przy przekraczaniu granic, np. przez automatyczne bramki na lotniskach w całej Unii Europejskiej.

E-dowód będzie również zawierał w warstwie elektronicznej dane, które, wraz z danymi znanymi wyłącznie posiadaczowi tego dowodu, pozwolą zarówno na uwierzytelnienie go w systemach teleinformatycznych, w ramach których świadczone są usługi online, jak i na opatrywanie dokumentów elektronicznych podpisem elektronicznym. Co ważne, na nowym blankiecie znajdzie się przestrzeń umożliwiająca zamieszczenie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego zgodnego regulacjami unijnymi (w tym z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę).

Użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego będzie możliwe po uprzednim ustaleniu przez posiadacza dowodu osobistego kodów dla każdego z tych certyfikatów. Ustalenie tychże kodów (które w istocie będą spełniając analogiczną funkcję, jak ta przewidziana dla kodów PIN przy kartach płatniczych) będzie następować w urzędzie gminy przy odbiorze dowodu osobistego lub w każdym czasie po jego odbiorze. Co jest bardzo ważną informacją, albowiem jeśli ktoś nie będzie chciał korzystać z wszystkich funkcji e-dowodu, nie będzie musiał. Będzie mógł aktywować przydzielone mu kody, w każdym czasie już po odebraniu dokumentu.

 

Jak i gdzie uzyskać e-dowód?

1) Możliwość składania wniosków: od 4 marca 2019 r.

2) Gdzie: w urzędzie lub przez Internet;

3) Czy musisz wymienić teraz swój stary dowód? Nie, zachowuje ważność do końca okresu na jaki został wydany;

4) Wszystkie dowody osobiste wydane na podstawie wniosków złożonych po 4 marca 2019 r. będą już e-dowodami;

5) W dniach 27 lutego – 3 marca 2019 r. nastąpi przerwa techniczna i nie będzie można przez Internet składać wniosków o wydanie dowodu osobistego.

 

Nim jednak pobiegniemy do urzędu, miejmy na uwadze to, iż nie musimy wymieniać starych dowodów osobistych od razu, albowiem te wydane przed dniem wejścia w życie ustawy (czyli 4 marca 2019 r.) zachowują ważność terminów w nich określonych.

 

[1] Wejście w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2019 poz. 60, z dnia 11.01.2019 r.

[2] Z uzasadnienia projektu ustawy, dostęp na: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-1051-2018/$file/8-020-1051-2018.pdf

Kategoria: Inne gałęzie prawa

Szukaj
w Strefie Wiedzy

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij