Przewiń niżej

12 listopada jako dzień wolny od pracy - skutki dla pracodawców

Agata Majewska

Dzień wolny uchwalony przez Sejm po poprawkach Senatu 7 listopada 2018 r. wprowadza spore zamieszanie w grafikach funkcjonowania wielu urzędów, publicznych placówek, jak i większości prywatnych podmiotów. Rodzi również wątpliwość po stronie pracodawców, będących wciąż w niepewności co do konieczności zapewnienia swoim pracownikom dnia obligatoryjnie wolnego od pracy i jego prawidłowego rozliczenia.

Znaczącym w tym kontekście jest w szczególności fakt, iż dodatkowy dzień wolny dla większości pracowników wprowadzony został w trakcie trwającego okresu rozliczeniowego, co znacząco utrudni jego rozliczenie dla potrzeb wykazania czasu pracy oraz należnego wynagrodzenia.

Zasadą bowiem jest przyjęty w Kodeksie Pracy 3 – miesięczny okres rozliczeniowy, obliczany indywidualnie dla każdego pracownika, zaczynając od pierwszego dnia zatrudnienia.

Ustanowienie dnia 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy oznacza, że co do zasady, praca nie będzie mogła być wykonywania pomiędzy 6 rano tego dnia a 6 rano 13 listopada, chyba że pracodawca ustali u siebie inne godziny (art. 1519 § 2 KP).

Zgodnie z procedowaną w dalszym ciągu ustawą, 12 listopada pracować będą mogli pracownicy opieki zdrowotnej i aptek, a także inni, jeżeli Kodeks Pracy dopuszcza ich pracę w święta (np. w zakładach hotelarskich i gastronomii, w transporcie i komunikacji, wykonujących pracę zmianową lub w ruchu ciągłym, a także zatrudnieni w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta).

Praca takich osób wymaga jednak udzielenia, w zamian przepracowanego dnia, dnia wolnego w okresie rozliczeniowym danego pracownika lub – gdy udzielenie dnia wolnego w tym terminie nie jest możliwe – wypłaty wynagrodzenia i dodatku za każdą godzinę przepracowaną 12 listopada (art. 15111 § 3 KP).

W odniesieniu do pozostałych pracowników, pracodawcy obowiązani będą do weryfikacji ich bieżących grafików.

Wynika to z faktu, iż wymiar czasu do przepracowania w okresie rozliczeniowym obejmującym listopad 2018 r. będzie musiał zostać obniżony o 8 godzin. Takie działanie nakazuje przepis art. 130 § 2 KP, zgodnie z którym każde święto (a więc wyjątkowo również 12 listopada 2018 r.) występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Dodatkowy dzień faktycznego przestoju w działalności zakładów pracy powodować może w praktyce również konieczność zlecenia pracy w godzinach nadliczbowych w innych dniach.

W odniesieniu do pracowników, którzy 12 listopada powinni przebywać planowo na urlopie wypoczynkowych, a którzy jednocześnie nie należą do grupy pracowników mogących świadczyć pracę w święta -  koniecznym będzie odpowiednie zredukowanie liczby udzielonych dni urlopu. Wiąże się to z faktem, iż urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi w dni, które są dla niego dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, który odpowiada jego dobowemu wymiarowi czasu pracy w danym dniu. Tymczasem ustanowienie 12 listopada dniem ustawowo wolnym od pracy, dla większości zatrudnionych oznaczać będzie, iż nie będzie kwalifikował się jako ich zwykły dzień pracy.

Z tego samego powodu należy zwrócić również uwagę, czy nie zajdzie konieczność przeliczenia i wyrównania ekwiwalentów za niewykorzystany urlop przysługujących pracownikom w bieżącym roku. 

W związku z ustanowionym już dniem wolnym, każdy pracodawca powinien wiec przede wszystkim:

  • zbadać, czy zatrudniani przez niego pracownicy kwalifikują się do grup mogących świadczyć pracę w dniu 12 listopada, traktowanym jednorazowo jako święto w rozumieniu Kodeksu Pracy i udzielić im w ciągu bieżącego okresu rozliczeniowego dnia wolnego lub wypłacić należne wynagrodzenie wraz z dodatkiem,
  • zapewnić pracownikom 12 listopada dzień wolny od pracy, co do zasady pomiędzy godziną 6.00 a 6.00 rano 13 listopada,
  • obniżyć wymiar czasu pracowników w okresie rozliczeniowym przypadającym w listopadzie o 8 godzin,
  • w przypadku konieczności zlecenia pracy w godzinach nadliczbowych w innych dniach ze względu na dzień wolny – dokonać z tego odpowiedniego rozliczenia i wypłacić odpowiedni dodatek bądź udzielić dnia wolnego stosownie do przepisów KP,
  • przeliczyć i wyrównać ekwiwalent za niewykorzystany urlop przysługujący pracownikom w bieżącym roku,
  • obniżyć liczbę dni udzielonego urlopu wypoczynkowego w stosunku do pracowników, którzy 12 listopada przebywać będą na takim urlopie.

Kategoria: Prawo pracy

Szukaj
w Strefie Wiedzy

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij