Przewiń niżej

Czym jest cyberprzemoc?

Katarzyna Hebda

Żyjemy w czasach dynamicznego rozwoju nowych technologii, które najczęściej mają bardzo pozytywny wpływ na komfort naszego życia. Jednak nie sposób pominąć faktu, iż w ślad za rozwojem technologicznym idą także zagrożenia z niego płynące. Jednym z nich jest szeroko pojęta „cyberprzemoc”.

Co to takiego?

Mianem „cyberprzemoc” najogólniej określa się przemoc dokonywaną przy pomocy środków technologii informacyjnych oraz telekomunikacyjnych. Oczywiście główną rolę odgrywają tu Internet oraz telefony komórkowe.

 

Do podstawowych form cyberprzemocy zalicza się:

  • rejestrowanie filmów i robienie zdjęć wbrew woli osoby, która na nich się znajduje oraz ich publikowanie;
  • rozsyłanie kompromitujących, często fałszywych informacji;
  • cyberstalking, czyli nękanie, czasem wręcz prześladowanie przy użyciu Internetu lub telefonu komórkowego;
  • tzw. hejt Internetowy, czyli stosowanie mowy nienawiści wobec konkretnej osoby lub grupy;
  • włamywanie się na konto poczty internetowej, profilu społecznościowego itp.;
  • podszywanie się pod inną osobę wbrew jego woli i działanie na jego niekorzyść;
  • grooming, czyli tworzenie relacji z małoletnim za pośrednictwem Internetu lub telefonu komórkowego, w celu jego uwiedzenia oraz wykorzystania seksualnego.

Cyberprzemoc a przemoc fizyczna

Jednym z głównych niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą cyberprzemoc jest fakt, iż często wydaje nam się, że skoro nie ma kontaktu fizycznego między ofiarą, a sprawcą - zagrożenie maleje. Rzeczywistość jest natomiast zgoła odmienna – cyberprzemoc może stanowić nawet większe zagrożenie, niż przemoc fizyczna, a to ze względu na szybkość z jaką rozpowszechniana może być krzywdząca informacja, kompromitujące zdjęcie, pogróżki oraz inne formy cyberprzemocy. To sprawia również, że ofiara czuje się stale zagrożona oraz niepewna, kiedy i skąd nadejdzie kolejny atak.

Kolejnym aspektem, w którym niebezpieczeństwo cyberprzemocy przewyższa przemoc fizyczną jest fakt, iż całkowite usunięcie krzywdzących treści ze środków masowego przekazu takich jak Internet często bywa trudne a czasem wręcz niemożliwe.

W Internecie o wiele łatwiej jest także zachować anonimowość, co niejednokrotnie pozwala sprawcy uniknąć odpowiedzialności.

Wreszcie, zagrożenie stanowi także niska kontrola społeczna zjawiska cyberprzemocy w porównaniu z przemocą fizyczną, zwłaszcza, kiedy jej ofiarami padają dzieci i młodzież. Rodzice i opiekunowie dzieci doświadczających cyberprzemocy często nie zdają sobie z tego sprawy, na ciele dziecka nie są przecież widoczne - jak w przypadku przemocy fizycznej - żadne obrażenia.

Garść statystyk

W 2017 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła badania ankietowe dotyczące cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, na grupie 271 nauczycieli, 814 rodziców oraz 737 uczniów. Z badań tych wynika, iż zjawisko cyberprzemocy jest wśród uczniów poważnym problemem – z cyberprzemocą zetknęło się prawie 40% uczniów, blisko 30% rodziców oraz 45% ankietowanych nauczycieli.

Nauczyciele, zapytani o to, jak ich zdaniem kształtuje się wykrywalność sprawców cyberprzemocy w Polsce, ocenili wykrywalność sprawców cyberprzemocy na aż blisko 97%. Pogląd ten podzieliło ok. 59% rodziców oraz jedynie nieco ponad 49% uczniów.

Nadto, blisko połowa ankietowanych uczniów stwierdziła, że w przypadku doświadczenia cyberprzemocy w ogóle nie zwróciłaby się do nikogo o pomoc. Nieco ponad 19% badanych uczniów wskazało, iż zwróciłoby się o pomoc do rodziców, natomiast 13% - poszukałoby jej u nauczyciela.

Powyższy obraz statystyczny jednoznacznie wskazuje, iż cyberprzemoc stanowi poważne zagrożenie dzisiejszych czasów – nie tylko zresztą ze względu na częstotliwość występowania zjawiska, ale przede wszystkim przez wzgląd na poważne konsekwencje, jakie wywołuje u ofiar. Następstwami doświadczenia (zwłaszcza długotrwałego) cyberprzemocy są depresje, problemy z nawiązywaniem relacji w społeczeństwie, stany lękowe, a niejednokrotnie nawet samobójstwa. To wszystko sprawia, iż zasadnym wydaje się poświęcenie analizie zjawiska cyberprzemocy szczególnej uwagi.

W kolejnych artykułach postaramy się przybliżyć szczegóły na temat wybranych form cyberprzemocy, takich jak: cyberstalking, hejt Internetowy oraz grooming.

Kategoria: Prawo karne

Szukaj
w Strefie Wiedzy

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij