Przegląd danych osobowych. Komentarz mec. Agaty Majewskiej dla DGP

Przetwarzanie danych osobowych to także samo ich przechowywanie np. w skrzynce e-mail albo na pulpicie, nawet jeśli nie wiąże się z ich przeglądaniem lub przesyłaniem. Warto zatem zweryfikować, czy niektóre dane nie powinny już zostać usunięte. O czym jeszcze warto pamiętać? 

  • im mniej, tym lepiej – minimalizuj dane i pomyśl o wdrożeniu rozwiązań paperless. Im mniej danych, tym mniej wysiłku i czasu na ich zabezpieczanie
  • ważna jest regularność – na bieżąco weryfikuj, jak w praktyce wygląda przestrzeganie przyjętego okresu retencji 
  • zabezpieczenia informatyczne – upewnij się, że są wystarczające, aby zapewnić bezpieczeństwo danym 

 Więcej w tym temacie, mec. Agata Majewska w najnowszym wydaniu DGP