Przeciwdziałanie nieporozumieniom na tle religijnym w pracy – komentarz mec. A.Majewskiej dla Gazety Prawne

„Zwłaszcza w większych organizacjach i międzynarodowych korporacjach coraz bardziej istotna staje się polityka diversity and inclusion (D&I), która wspiera różnorodność i włączanie członków zespołu mimo różnic kulturowych, rasowych, wiekowych, orientacji seksualnej, ale również wyznaniowych – zauważa radca prawny Agata Majewska, ekspert w zakresie doradztwa dla pracodawców i ochrony danych osobowych”

Zapraszamy do artykułu Czy do przeciwdziałania nieporozumieniom na tle religijnym wystarczy polityka neutralności_10 marca 2022