Chwalimy się! Nasz pracownik z tytułem doktora

Z przyjemnością dzielimy się informacją, że nasz kolega Bartosz Pudo obronił rozprawę doktorską pt. „Autorskie prawa osobiste twórcy utworu architektonicznego” i uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. Bartosz jest w Kancelarii szefem zespołu, który obsługuje podmioty gospodarcze w zakresie praw autorskich.
Ogromne gratulacje!