Praca zdalna i badanie trzeźwości pracownika, a brak uregulowań wewnętrznych. Dla Dziennika Gazeta Prawna komentuje mec. Agata Majewska

Brak uregulowań wewnątrz firmy rodzi pytania i nasuwa wątpliwości w kwestii badania trzeźwości pracownika i ustalania zasad pracy zdalnej.

W przypadku pracy zdalnej nie trzeba wcześniej w sposób formalny określać, z pracownikami jakich grup lub stanowisk takie porozumienie będzie mogło być zawarte. Wynika to wprost z przepisów, które wskazują, jakie warunki powinny być spełnione, by dany pracownik mógł świadczyć pracę zdalnie.

Z kolei w przypadku badania trzeźwości, pracodawca chcący wprowadzić prewencyjną kontrolę, ma obowiązek określić jej zasady w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub obwieszeniu. Ale co jeśli brak regulacji wewnętrznych, a istnieje podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie nietrzeźwości?

Zapraszamy do przeczytania artykułu, w którym mec. Agata Majewska szczegółowo omawia te kwestie.

A.Majewska_DGP_badanie trzeźwości i praca zdalna