Przewiń niżej

Iwona Czempiel

Prawo energetyczne, prawo ochrony środowiska

Kompleksowe usługi doradztwa prawnego kierujemy do przedsiębiorców z branży energetycznej, przede wszystkim do spółek i podmiotów, których przedmiot działalności stanowią: wytwarzanie, obrót, przesył i dystrybucja energii elektrycznej lub ciepła.

Nasza oferta jest także przygotowana z myślą o jednostkach samorządu terytorialnego oraz podmiotach, których działalność oddziałuje na środowisko naturalne.

 

Doradzamy we wszystkich aspektach prawnych związanych z branżą energetyczną i ochroną środowiska.

Zakres oferowanych usług w szczególności dotyczy takich kwestii, jak:

 • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw energetycznych, zarówno energetyki zawodowej, jak i przedsiębiorstw energetyki przemysłowej,
 • kompleksowa obsługa prawna procesów inwestycyjnych w energetyce i ochronie środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii (RES),
 • reprezentacja przedsiębiorstw energetycznych przed sądami oraz innymi instytucjami w sprawach dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w szczególności przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz przed Sądem Okręgowym w Warszawie i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • reprezentacja podmiotów korzystających ze środowiska w postępowaniach administracyjnych, w tym odwołania od decyzji organów Inspekcji Ochrony Środowiska, skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • doradztwo prawne w formie ustnych i pisemnych opinii w zakresie dotyczącym prawa energetycznego, ochrony środowiska i odpadów, w tym interpretacje dyrektyw i rozporządzeń unijnych mogących znajdować zastosowanie w działalności zainteresowanych podmiotów,
 • udzielanie konsultacji prawnych, a także opracowywanie projektów dokumentacji przetargowych w zakresie dotyczącym zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień sektorowych.

Doradzamy także w aspektach prawnych związanych z ochroną środowiska. Zakres oferowanych usług w szczególności dotyczy takich kwestii, jak:

 • reprezentacja podmiotów w postępowaniach administracyjnych oraz w postępowaniach administracyjnych przed sądami administracyjnymi, w tym skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w sprawach dotyczących ochrony środowiska, w szczególności dotyczących postępowań:
  • o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
  • o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i zbierania odpadów,
  • związanych z wycięciem drzew i krzewów.

Doświadczenie gromadzone w toku wieloletniej współpracy, zarówno z przedsiębiorstwami krajowymi, jak i zagranicznymi, przyczyniło się do pogłębienia znajomości potrzeb sektora energetycznego oraz dostarczania skutecznej i wysokiej jakości pomocy prawnej.

Od ponad 7 lat nasi prawnicy świadczą stałą i kompleksową obsługę prawną na rzecz przedsiębiorstw energetycznych.

Zrealizowaliśmy bądź jesteśmy w trakcie realizacji projektów związanych z zamówieniami o charakterze sektorowym, w tym na remonty i modernizacje bloków energetycznych. Prowadzimy także postępowania sądowe oraz arbitrażowe, w szczególności przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

Doświadczenie członków Zespołu obejmuje m.in.:

 • stałą obsługę prawną przedsiębiorstw energetycznych, w szczególności wytwórców energii elektrycznej i ciepła, m.in. Elektrociepłowni Chorzów „ELCHO” Sp. z o.o.,
 • kompleksowe doradztwo prawne w toku postępowań dotyczących modernizacji bloków energetycznych PGE Elektrownia Bełchatów S.A.
 • doradztwo prawne na rzecz jednej ze spółek branży energetycznej w postępowaniach przetargowych dotyczących wyboru realizatorów inwestycji polegającej na modernizacji bloków energetycznych zgodnie z wymogami Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej redukcji emisji NOx lub SO2,
 • doradztwo prawne na rzecz jednej z elektrociepłowni oraz producenta ciężkich pojazdów gąsiennicowych w zakresie ponoszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, w tym w szczególności odpowiedzialności oraz opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza i gleby,
 • doradztwo prawne w zakresie problematyki gospodarki odpadami, zarówno na rzecz podmiotów zajmujących się recyklingiem i utylizacją odpadów, jak i jednostek samorządu terytorialnego,
 • pomoc prawna na rzecz organizacji pozarządowej, której celem statutowym jest propagowanie ekologii i ochrona dziedzictwa przyrodniczego obejmująca m.in. kompleksowe doradztwo w zakresie prawa ochrony środowiska oraz reprezentację w postępowaniach sądowo-administracyjnych, w tym w sprawie dotyczącej decyzji środowiskowej i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i zbierania odpadów (kompostownia).

Iwona Czempiel - radca prawny | starszy prawnik

tel. +48 32 783 88 00

e-mail:iczempiel@kancelaria-szip.pl

 

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij