Przewiń niżej

Jacek Drosik

Prawo podatkowe

Posiadamy ugruntowaną renomę w zakresie doradztwa prawno-podatkowego dla przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem procesów restrukturyzacyjnych (także przekształceniowych) oraz tworzenia umów z czynnikiem międzynarodowym mających na celu optymalizację podatkową. Oferujemy również doradztwo oraz prowadzenie postępowań dla osób fizycznych, zwłaszcza dotyczących przychodów z nieujawnionych źródeł oraz przerzucania odpowiedzialności podatkowej na osoby trzecie.

 

Doradzamy przedsiębiorcom w zakresie:

 • optymalizacji podatkowej procesów restrukturyzacyjnych i przekształceniowych, w tym poprzez:
  • dokonanie analiz prawnych w celu wyboru najkorzystniejszego wariantu,
  • przeprowadzenie wraz z zespołem merytorycznym całości procesu;
 • bieżącej obsługi, zawierania i nadzorowania realizacji umów, w tym z udziałem kontrahentów zagranicznych w celu:
  • ustalenia korzystnego z punktu widzenia klienta sposobu rozliczeń oraz mającego wpływ na stawkę VAT miejsca świadczenia,
  • ustalenia optymalnej polityki kosztowej,
  • obrony zastosowanej stawki celnej oraz stawki podatku akcyzowego;
 • sporządzania i wsparcia przy przygotowaniu dokumentacji cen transferowych;
 • optymalizacji podatkowej obrotu wierzytelnościami;
 • optymalizacji podatku od nieruchomości, a także innych podatków i opłat lokalnych;
 • doradztwo w sprawach opodatkowania z wykorzystaniem podmiotów mających siedzibę w obcych jurysdykcjach podatkowych;
 • reprezentowania w sporach z organami podatkowymi, celnymi oraz kontroli skarbowej, a także w trakcie postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych (SKO, WSA, NSA).

Doradzamy osobom fizycznym w zakresie:

 • prowadzenia postępowań podatkowych dotyczących przychodu z nieujawnionych źródeł oraz przerzucania odpowiedzialności za zobowiązania publiczno-prawne osób prawnych na członków zarządu (ZUS, podatki),
 • optymalizacji dochodów uzyskiwanych za granicą,
 • reprezentowania w postępowaniach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

 

Wspomagamy Zespół Procesowy Kancelarii w toczących się postępowaniach karnych i karnych skarbowych.

 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w podatkowej obsłudze podmiotów gospodarczych, poczynając od osób fizycznych, poprzez spółki kapitałowe w tym spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych, aż do największych spółek i grup kapitałowych regionu.

Wśród naszych klientów znajdują się przedsiębiorstwa m.in. z branży budowlanej, deweloperskiej, motoryzacyjnej, górniczej, produkcyjnej, transportowej, ubezpieczeniowej.

W ramach świadczonych usług doradztwa podatkowego współpracujemy także z fundacjami, stowarzyszeniami i klubami sportowymi, pomagając im przy podejmowaniu decyzji i przy przeprowadzaniu optymalizacji podatkowych.

Doświadczenie członków Zespołu obejmuje w szczególności:

 • udział w przeprowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych mających na celu optymalizację podatkową w podmiotach związanych z sektorem górniczym,
 • bieżące kompleksowe doradztwo podatkowe dla spółek związanych z sektorem górniczym,
 • tworzenie kompleksowych rozwiązań dla podmiotów zagranicznych mających na celu wybór najkorzystniejszej pod względem podatkowym formy działania na terytorium Polski,
 • wszechstronną analizę podatkowych skutków transakcji przeprowadzanych z podmiotami zagranicznymi,
 • rzetelne reprezentowanie interesów naszych Klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi/skarbowymi oraz przed sądami administracyjnymi,
 • kreowanie optymalnych rozwiązań, jak również bieżące doradztwo dla podmiotów zajmujących się pośrednictwem ubezpieczeniowym,
 • sporządzanie dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorstw transportowych, a także handlowo-produkcyjnych.

Aktualnie wartość przedmiotów zaskarżenia spraw podatkowych prowadzonych przez Kancelarię przekracza kwotę 50 mln zł.

Jacek Drosik - doktor nauk prawnych | doradca podatkowy

tel. +48 32 783 88 00

e-mail: jdrosik@kancelaria-szip.pl

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij