Przewiń niżej

Michał Badura

Prawo zamówień publicznych

Zapewniamy szybką, skuteczną i merytorycznie trafną pomoc prawną wszystkim uczestnikom stale rosnącego rynku zamówień publicznych w warunkach ustawicznie modyfikowanej regulacji ustawowej w tym zakresie.

 

Nasze usługi oferujemy w odniesieniu do wszystkich kwestii, z jakimi spotykają się w praktyce zarówno zamawiający, jak i wykonawcy.

Usługi skierowane do zamawiających:

 • przygotowywanie lub weryfikacja treści ogłoszeń o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • konsultowanie treści pism wystosowywanych do wykonawców oraz czynności podejmowanych w toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi rozpatrującymi środki ochrony prawnej,
 • reprezentacja wobec Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, względnie innych podmiotów kontrolujących prawidłowość procedur udzielania zamówień.

Usługi skierowane do wykonawców:

 • kontrola treści ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pod kątem spełniania wymogów ustawowych oraz stawianych przez zamawiających,
 • weryfikacja poprawności dokumentów dołączanych do ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
 • przygotowywanie treści odwołań względem czynności podejmowanych przez zamawiających w toku postępowania,
 • występowanie w charakterze pełnomocnika przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi rozpatrującymi środki ochrony prawnej.

Opinie i ekspertyzy prawne z zakresu prawa zamówień publicznych.

Szkolenia i warsztaty przybliżające wiedzę o systemie zamówień publicznych i naświetlające prawne aspekty stosowania ustawy.

Prawnicy pracujący w naszym Zespole zajmują się prawem zamówień publicznym od początku obowiązywania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., posiadając kompleksową wiedzę obejmującą zarówno podlegające stałej ewolucji regulacje unijne, jak i często nowelizowane akty prawa krajowego.

Doświadczenie członków Zespołu obejmuje m.in.:

 • wieloletnią stałą obsługę prawną w zakresie zamówień publicznych dwóch spośród największych zamawiających sektorowych w kraju, działających w branży węglowej,
 • kompleksowe doradztwo prawne w toku postępowań dotyczących modernizacji bloków energetycznych jednej z największych elektrowni w Polsce, gdzie wartość zamówienia przekraczała 5 miliardów złotych,
 • pomoc prawną na rzecz zamawiających w toku postępowań związanych z wydatkowaniem wsparcia unijnego o wartości wielu milionów złotych,
 • wielokrotne reprezentowanie tak zamawiających, jak i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą, a wcześniej przed Zespołem Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych, jak i przed Sądami Okręgowymi,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych.

Michał Badura – radca prawny | partner zarządzający

tel. +48 32 783 88 00

e-mail: mbadura@kancelaria-szip.pl

 

 

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij