Przewiń niżej

Paweł Ślązak

Prawo ubezpieczeniowe

Nieustanny rozwój rynku ubezpieczeniowego wymaga od występujących na nim podmiotów wiedzy oraz doświadczenia. Pozwalają one na podjęcie odpowiednich decyzji – zarówno na etapie wyboru umowy ubezpieczenia, jak i na etapie ochrony interesów oraz dochodzenia swoich praw.

Praktyka obrotu potwierdza, że fraza survival of the fittest jest w dalszym ciągu aktualna. Umiejętności definiowania ryzyk, negocjacji warunków umów czy też skutecznego dochodzenia roszczeń nie da się jednak nauczyć w jeden dzień. Swoboda poruszania się po niezdefiniowanych przestrzeniach szeroko rozumianego prawa ubezpieczeniowego oraz odnoszenie samodzielnie bądź wspólnie z partnerami czy kontrahentami sukcesów - wymagają wielu lat doświadczenia i codziennego kontaktu z przedmiotową materią.

Nasz Zespół kieruje swoją ofertę zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców, ubezpieczycieli oraz ubezpieczonych, którzy potrzebują profesjonalnego wsparcia w zrealizowaniu zamierzonych celów.

 

Zakres świadczonych przez nasz Zespół usług:

 • analizowanie indywidualnych spraw pod kątem zasadności oraz możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych,
 • sporządzenia skarg, wniosków i odwołań od decyzji towarzystw ubezpieczeniowych,
 • sporządzanie pism, w tym skarg, do Rzecznika Ubezpieczonych, Komisji Nadzoru Finansowego oraz innych podmiotów pośrednio bądź bezpośrednio związanych z prawem ubezpieczeniowym,
 • formułowanie roszczeń odszkodowawczych,
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w toku postępowania likwidacyjnego oraz na drodze przedsądowej,
 • opiniowanie umów oraz wzorców umownych (OWU) wraz z przeprowadzaniem negocjacji indywidualnych postanowień umownych,
 • sporządzanie projektów umów, wzorców umownych, wniosków oraz wystąpień,
 • doradztwo prawne z zakresu prawa ubezpieczeniowego,
 • doradztwo w zakresie ubezpieczenia kontraktów oraz ryzyk niestandardowych,
 • doradztwo w zakresie ubezpieczeń wymaganych w toku ubiegania się o udzielenie zamówień publicznych (PZP),
 • kompleksowa obsługa podmiotów działających w branży ubezpieczeniowej.

Doświadczenie Kancelarii obejmuje m.in.:

 • skuteczne dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z uwagi na powstałe obrażenia osobowe – zarówno z tytułu zawartych umów NNW jak i z OC sprawcy,
 • skuteczne dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z uwagi na powstałe szkody majątkowe – m.in. z tytułu umów odpowiedzialności cywilnej, autocasco, assistance, jak i z OC sprawcy,
 • zakończone z sukcesem procesy sądowe wytoczone w imieniu ubezpieczonych, wygrane zarówno na etapie I i II instancji,
 • opiniowanie umów ubezpieczeniowych oraz wzorców umownych (OWU),
 • negocjowanie indywidualnych postanowień z ubezpieczycielami,
 • samodzielne tworzenie wzorców umownych oraz indywidualnych postanowień,
 • doradztwo na rzecz podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek kapitałowych, w zakresie problematyki ubezpieczeniowej,
 • kierowanie skarg i wniosków do instytucji i organów państwowych,
 • doradztwo w zakresie wyboru najbezpieczniejszych rozwiązań ubezpieczeniowych.

Paweł Ślązak – adwokat | starszy prawnik

tel. +48 32 783 88 00

e-mail: pslazak@kancelaria-szip.pl

 

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij