Przewiń niżej

Martyna Wawszczak, Agata Majewska

Prawo pracy

Specjalizujemy się w kompleksowych usługach doradczych w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Na rzecz naszych Klientów prowadzimy doradztwo – od zatrudniania pracowników do rozwiązywania z nimi umów o pracę. Pomagamy kształtować przedsiębiorcom politkę kadrową w zakresie przepisów prawa pracy. Posiadamy bogate doświadczenie w rozwiązywaniu sporów pracodawcy ze związkami zawodowymi oraz restrukturyzacjach. Reprezentujemy w postępowaniach sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy zarówno po stronie zarówno pracodawców, jak i pracowników.

 

Świadczenie pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców, przedsiębiorstw oraz pracowników w zakresie m.in.:

 • reprezentowania pracodawców i pracowników w sporach sądowych i pozasądowych z zakresu prawa pracy,
 • pomocy w negocjacjach pracodawcy ze związkami zawodowymi oraz reprezentantami pracowników,
 • ustalenia stosunku pracy – w przypadku zawarcia przez pracownika z pracodawcą umowy cywilnoprawnej (zlecenia lub dzieło) stanowiącej w rzeczywistości umową o pracę,
 • doradztwa, tworzenia i wdrażania procedury w zakresie stosowania przepisów o równym traktowaniu pracowników oraz przeciwdziałania mobbingowi,
 • opiniowania oraz opracowywania m.in. regulaminów pracy i wynagradzania, zakładowych układów zbiorowych pracy oraz innych aktów wewnątrzzakładowych,
 • doradzanie i opracowywanie dokumentacji w zakresie indywidualnych decyzji pracownika i pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę,
 • doradztwo  w zakresie zatrudniania pracowników branżowych,
 • doradztwo pracodawcom w dziedzinie problematyki zatrudniania osób niepełnosprawnych,
 • opiniowanie oraz opracowujemy prawną podstawę dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia zwolnień grupowych,
 • dochodzenia odszkodowania za dyskryminację – w przypadku bezpośredniego (dyskryminacja bezpośrednia) lub pośredniego (dyskryminacja pośrednia) kształtowania warunków pracy lub płacy określonych pracowników w sposób mniej korzystny od warunków pozostałych pracowników.

Posiadamy duże doświadczenie w obsłudze prawnej pracodawców oraz w udzielaniu porad prawnych dotyczących bieżących problemów prawnych pracowników, a w szczególności w:

 • reprezentowaniu pracowników i pracodawców w sporach sądowych i pozasądowych wynikających ze stosunku pracy, jego ustania, a także roszczeniami majątkowymi z nim związanymi,
 • reprezentowaniu pracodawców w sporach sądowych, w których uczestnikiem postępowania jest Państwowa Inspekcja Pracy,
 • przygotowywaniu opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa pracy dla zakładów pracy,
 • pomocy w negocjacjach prowadzonych pomiędzy pracodawcami w zakresie przejścia zakładu pracy (art. 231),
 • przygotowywaniu i opiniowaniu umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o odpowiedzialności za mienie powierzone,  umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz innych dokumentów związanych z nawiązywaniem stosunku pracy,
 • opiniowaniu i sporządzaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia zwolnień grupowych, w tym zwolnień związanych z likwidacją pracodawcy,
 • doradztwie prawnym w zakresie wyboru najbardziej optymalnego sposobu nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy,
 • tworzeniu i opiniowaniu regulaminów oraz innych wewnętrznych przepisów prawa pracy.

Martyna Wawszczak – adwokat

tel. +48 32 783 88 00

e-mail: mwawszczak@kancelaria-szip.pl

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij