Przewiń niżej

Katarzyna Stabińska, Bartosz Olszewski

Prawo konkurencji

Prawo antymonopolowe coraz śmielej wkracza w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej oraz swobodę umów. Przejęcia i połączenia spółek często wymagają uzyskania uprzedniej zgody Prezesa UOKiK. Warto wiedzieć, gdzie przebiega cienka granica między osiąganiem dozwolonej przewagi konkurencyjnej a osiągnięciem w sposób zakazany prawem monopolu.

Podobnie sprzedaż towarów i usług na rynku B2C jest coraz bardziej obwarowana rozmaitymi obowiązkami informacyjnymi, które nie zawsze są przedsiębiorcom znane. Użycie w umowie konsumenckiej klauzul abuzywnych lub innych postanowień sprzecznych z prawem konsumenckim może spowodować nałożenie na przedsiębiorcę kary finansowej. Prezes UOKiK obok kary coraz częściej stosuje także tzw. rekompensatę publiczną, co może znacząco zwiększyć koszty poniesione wskutek działań niezgodnych z prawem.

W stale zmieniających się realiach ekonomicznych i prawnych pomagamy przedsiębiorcom osiągnąć równowagę i stworzyć uczciwe relacje z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz konsumentami.

 

 

Przygotowujemy plan postępowania w sytuacji, gdy nasi Klienci padają ofiarą antykonkurencyjnych zachowań innych uczestników rynku, w tym przygotowujemy stosowne zawiadomienia kierowane do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Doradzamy, jak uniknąć wszczęcia wobec Klienta postępowania antymonopolowego – w tym przeprowadzamy audyty mające na celu wykrycie i eliminację ewentualnych zagrożeń w tym zakresie.

Przygotowujemy zgłoszenia zamiaru koncentracji oraz reprezentujemy Klientów w postępowaniach w sprawie kontroli koncentracji przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Prowadzimy szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników dotyczące rozpoznawania i unikania ryzyk związanych z zakazanymi porozumieniami horyzontalnymi i wertykalnymi.

Oceniamy i sporządzamy umowy handlowe pod kątem zgodności ich postanowień z prawem antymonopolowym.

Dokonujemy wnikliwej oceny planowanych działań marketingowych naszych Klientów z punktu widzenia ich zgodności z przepisami o czynach nieuczciwej konkurencji oraz o niedozwolonych praktykach rynkowych.

Reprezentujemy także naszych Klientów:

  • w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Europejską,
  • w postępowaniach dotyczących porozumień horyzontalnych i wertykalnych,
  • w postępowaniach dotyczących nadużywania pozycji dominującej,
  • w sprawach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji,
  • w sporach z konsumentami.

 

Doświadczenie naszego Zespołu obejmuje m.in.:

  • uzyskiwanie zgód na koncentrację dla przedsiębiorców z branży górniczej oraz producentów maszyn i urządzeń górniczych, w tym z udziałem przedsiębiorców zagranicznych,
  • doradztwo jednemu z wiodących przedsiębiorców górniczych w przedmiocie skutecznej obrony przed zarzutami dotyczącymi naruszenia prawa antymonopolowego skierowanymi przez jego konkurenta,
  • doradztwo w zakresie prawa antymonopolowego jednemu z wiodących krajowych przewoźników kolejowych, w tym dotyczące koncentracji przedsiębiorców oraz w zakresie obrony klienta przez niedozwolonymi praktykami jego konkurentów,
  • stałe doradztwo na rzecz jednego z ogólnopolskich programów lojalnościowych pod kątem zgodności postanowień wzorców umownych oraz innych dokumentów z prawem konsumenckim,
  • stałe doradztwo dla spółek, w tym publicznych, w zakresie prawa antymonopolowego, w szczególności odnośnie dokonywania koncentracji przedsiębiorców i kwalifikowania przedsiębiorców jako przynależących do grup kapitałowych.

Katarzyna Stabińska - adwokat | partner

tel. +48 32 783 88 00

e-mail: kstabinska@kancelaria-szip.pl

 

 

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij