Przewiń niżej

Jak opodatkować świadczenia dla pracowników?

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm. – dalej UPIT) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Problem tkwi w tym, że określenie „wszelkiego rodzaju” wskazuje na bardzo szeroką kategorię zdarzeń podlegających opodatkowaniu. Jakie świadczenia płacowe i pozapłacowe podlegają opodatkowaniu? Które z nich mogą zostać uznane za przychód? Które z nich należy oskładkować? Które natomiast nie skutkują obowiązkiem zapłaty podatku i są zwolnione z oskładkowania?

Na wszystkie te pytania i wątpliwości odpowiedzi można znaleźć w artykule dra Jacka Drosika „Szczegółowa analiza przepisów jest niezbędna”, który został opublikowany na łamach raportu Rynek świadczeń pozapłacowych przygotowanego przez redakcję „Gazety Finansowej”.

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij