Przewiń niżej

Publikacja Jacka Drosika w „Doradcy restrukturyzacyjnym”

W najnowszym numerze kwartalnika „Doradca restrukturyzacyjny” (nr 7/2017) ukazał się artykuł doktora Jacka Drosika pt. Podatkowe skutki zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części a zasada optymalizacji w postępowaniu upadłościowym. Współautorem publikacji jest doradca restrukturyzacyjny Marcin Mirosław Kubiczek.

Postępowanie upadłościowe ma na celu zaspokojenie roszczeń wierzycieli upadłego, który utracił zdolność do regulowania swych zobowiązań, przy zachowaniu jego przedsiębiorstwa, a przynajmniej zorganizowanej jego części. Stąd sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości jest celem, do którego dążyć powinien syndyk masy upadłości. Dopiero gdy ten cel nie będzie możliwy do zrealizowania, syndyk powinien podjąć próbę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa i dopiero gdy i to się nie uda, może sprzedawać poszczególne składniki majątku upadłego.

Zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części jest neutralne, gdy idzie podatek VAT u zbywcy, powoduje natomiast powstanie obowiązku podatkowego u nabywcy w podatku od czynności cywilnoprawnych. Ponadto ma znaczenie dla obliczenia wartości początkowej nabywanych w tej formie środków trwałych. W postępowaniu upadłościowym nie dochodzi jednakże do sprzedaży wszystkich materialnych i niematerialnych składników przedsiębiorstwa. Przede wszystkim na nabywcę nie przechodzą zobowiązania; nie wszystkie też koncesje, zezwolenia, licencje i ulgi mogą być przedmiotem sukcesji uniwersalnej.

Jacek Drosik podjął  próbę odpowiedzi na pytanie, czy w tych okolicznościach dochodzi do zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, czy też tylko poszczególnych składników majątku upadłego.

 

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij