Przewiń niżej

Radca prawny

Agata Majewska

W kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa pracy, prawa samorządowego, prawa nieruchomości oraz mieszkaniowego.

Doradza przedsiębiorcom oraz jednostkom samorządu terytorialnego, zwłaszcza w sprawach z zakresu prawa pracy. Pomaga konstruować warunki zawierania i wypowiadania stosunku pracy zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Między innymi analizowała warunki zatrudniania rdzennej ludności w RPA przez podmiot z branży przemysłu ciężkiego. Doradzała także w kwestiach zatrudniania pracowników samorządowych, zasad zatrudniania i zwalniania nauczycieli w oparciu o Kartę Nauczyciela oraz zmiany związane z reformą oświaty czy zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego na stanowisku kierowniczym. Opiniowała aspekty prawne dotyczące procedury zwolnień grupowych.

Wspiera pracodawców branży medycznej, górniczej oraz jednostki samorządu terytorialnego przy kształtowaniu regulaminów wynagrodzeń oraz regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Opiniowała od strony prawnej zmiany regulacji tzw. ustawy kominowej, zasady wypłat ekwiwalentów oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych. Dla jednego z liderów branży przemysłowej stworzyła regulamin komisji wyborczej ds. wyboru członków rady pracowników. Doradzała podmiotowi z branży ochrony środowiska odnośnie delegowania i ubezpieczania pracowników poza terenem Unii Europejskiej.

Świadczy pomoc prawną w postępowaniach sądowych na gruncie Kodeksu pracy, w tym m.in. w sprawach związanych ze stwierdzeniem istnienia stosunku pracy, z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika oraz związanych z roszczeniami z tytułu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Posiada także doświadczenie w doradztwie związanym z ochroną danych osobowych w HR. Dla jednego z wiodących podmiotów branży automotive analizowała wykorzystywanie wizerunku pracowników przez pracodawcę oraz przetwarzanie ich danych osobowych. Doradzała także w zakresie zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji pracowników, w tym na szczeblu międzynarodowym.

Prowadzi stałą obsługę prawną jednostek samorządowych, w szczególności pod kątem gospodarowania mieniem komunalnym.

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Studiowała także na Uniwersytecie Warszawskim w ramach Programu Mobilności Studentów i Doktorantów - MOST. Wielokrotnie nagradzana stypendium rektora dla najlepszych studentów. Angażowała się w studencką działalność wolontariacką, między innymi na rzecz Ośrodka Mediacji „Facultas Iuridica” oraz Studenckiej Poradni Prawnej WPiA UŚ, gdzie pełniła funkcję Koordynatora Sekcji Prawa Karnego.

Ukończyła szkolenie uprawniające do wykonywania zawodu mediatora prowadzone przez Ośrodek Mediacji "Facultas Iuridica" przy WPiA UŚ.

Interesuje się literaturą i filmografią amerykańską - szczególnie ceni filmy z Tomem Hanksem. W wolnych chwilach biega i uprawia jogę. Miłośniczka dobrej kuchni, chętnie gotuje dla siebie i przyjaciół, coraz śmielej eksperymentując z przepisami.

Posługuje się językiem angielskim (ukończony kurs Legal English) oraz językiem niemieckim.

Strefa Wiedzy: publikacje Agaty Majewskiej

IP Blog Spółki z Górnej Półki Procesowy.pl

 

W celu poprawienia jakości świadczonych usług na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. To całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich danych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij