Paweł Ślązak, Jarosław Góra i Piotr Wielgosz Partnerami Kancelarii SZiP!

Z radością ogłaszamy, że do grona Partnerów Kancelarii SZiP dołączyło trzech adwokatów: Paweł Ślązak, Jarosław Góra ora Piotr Wielgosz.

 

Paweł Ślązak. Z Kancelarią związany od ponad 10 lat. Ekspert od spraw trudnych. Koordynuje prace wieloosobowych zespołów eksperckich doradzających dużym przedsiębiorstwom i grupom kapitałowym w bieżącej działalności oraz przy realizacji inwestycji strategicznych. Przeprowadza spółki przez procesy reorganizacyjne, doradzając m.in. w restrukturyzacji zadłużenia. Świadczy pomoc prawną zarówno wierzycielom przy odzyskiwaniu wierzytelności, jak i dłużnikom przy negocjacji struktur i warunków spłaty.

 

Jarosław Góra. Szef Zespołu Prawa Sektora Kreatywnego. W Kancelarii od 2009 r. Ekspert w zakresie prawnych aspektów cybersec i computer forensic. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów dla podmiotów z sektora kreatywnego oraz z branży IT. Doradza w sprawach związanych z kwestiami bezpieczeństwa informacji i informatyką śledczą. Współpracuje m.in. z artystami, producentami filmowymi, instytucjami kulturalnymi i organizatorami imprez, producentami oprogramowania oraz twórcami stron i serwisów internetowych.

 

Piotr Wielgosz. Szef Zespołu Prawa HR. Z SZiP związany od 2012 r. Doradca w kompleksowych procesach restrukturyzacji spółek i grup kapitałowych w obszarze HR i korporacyjnym. Od ponad 10 lat doradza i koordynuje obsługę prawną kluczowych producentów z branży automotive. Opracowuje modele optymalizacji i restrukturyzacji zatrudnienia oraz zapewnia pomoc prawną w zarządzaniu kryzysowym dla pracodawców. Jest autorem kilkudziesięciu aktów zbiorowego prawa pracy oraz doświadczonym negocjatorem w rozmowach ze stroną społeczną. Koordynował kilkanaście audytów oceniających stan prawny spółek pod kątem restrukturyzacji, czy transakcji kapitałowych o łącznej wartości kilku miliardów złotych.

 

Gratulujemy!