Podatki

Kompleksowe wsparcie we wszelkich aspektach prawa podatkowego

Wieloletnie doświadczenie Kancelarii w doradztwie podatkowym i obsłudze podmiotów gospodarczych, poczynając od osób fizycznych, poprzez spółki kapitałowe, w tym spółki notowane na GWP, aż do największych spółek i grup kapitałowych regionu, gwarantuje należyte zabezpieczenia interesów każdego z naszych Klientów.

Posiadamy doświadczenie m.in. w zakresie opodatkowania:

  • podatkiem VAT obrotu nieruchomościami niezabudowanymi oraz zabudowanymi
  • podatkiem dochodowym objęcia i zbycia udziałów albo akcji
  • podatkiem akcyzowym energii elektrycznej, gazu, węgla, samochodów osobowych
  • podatkiem od czynności cywilnoprawnych przekształcania spółek osobowych
  • podatkiem od nieruchomości budowli lub ich części.

Dotychczas pomagaliśmy podatnikom w identyfikacji majątku podatników jako przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa albo znacznej części przedsiębiorstwa. Prowadziliśmy analizy skutków podatkowych pracy polskich podatników zagranicą oraz zagranicznych podatników w Polsce. Identyfikowaliśmy źródło przychodów w kontekście działalności gospodarczej, działalności wykonywanej osobiście albo praw majątkowych. Doradzaliśmy podatnikom w przedmiocie zwolnień podatkowych związanych z przychodami uzyskiwanymi przez fundacje i przeznaczanymi na ich cele statutowe, zamierzającym skorzystać z ulg mieszkaniowych, ulgi na działalność badawczo-rozwojową czy tzw. IP Box.

Doradzaliśmy przy transakcjach z udziałem:

  • Skarbu Państwa
  • Jednostek samorządu terytorialnego i spółek komunalnych
  • Podmiotów z kapitałem polskim i zagranicznym.

Reprezentujemy podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Przeprowadzamy także badania due diligence.

Zaufali nam: