Ochrona karnoskarbowa i karnogospodarcza

Reprezentujemy klientów w postępowaniach karnoskarbowych oraz w sprawach związanych z przestępstwami gospodarczymi

Prawnicy Kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy, jako uczestnicy procesów karnych, nierzadko dotyczących wydarzeń z pierwszych stron gazet, specjalizują się również w problematyce przestępstw gospodarczych oraz obronie osób oskarżonych o ich popełnienie, a wiec tak zwaną „przestępczością białych kołnierzyków” (white collar crime).

Pośród działań naszej kancelarii w tym zakresie, wymienić możemy między innymi:

  • obronę osób piastujących kierownicze stanowiska w wiodących przedsiębiorstwach z branży medycznej, zbrojeniowej, nowych technologii, energetyki, przemysłu ciężkiego bądź górnictwa w postępowaniach karnych i karnoskarbowych obejmujących zarzuty korupcyjne (wręczania/przyjmowania korzyści majątkowych), a także uczestnictwo w obrocie fikcyjnymi dokumentami księgowymi oraz wyłudzenia podatków bądź działania na szkodę spółki
  • obronę osób wykonujących zawody zaufania publicznego/funkcjonariuszy publicznych w postępowaniach karnych obejmujących m.in. w nadużycia uprawnień/niedopełnienie obowiązków bądź wręczanie/przyjmowanie korzyści majątkowych
  • obronę pracowników/współpracowników licznych banków funkcjonujących na terenie kraju w sprawach karnych obejmujących m.in. wykonywanie czynności zawodowych bądź doradztwo w procesach prywatyzacyjnych
  • obronę osób piastujących kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach budowlanych, przemysłu ciężkiego oraz górnictwa – w postępowaniach karnych dotyczących wypadków oraz katastrof, w tym ze skutkiem śmiertelnym.

Zaufali nam: