O reagowaniu przez PIP na mobbing r.pr Agata Majewska dla Gazety Prawnej

„(…) Niestety PIP nie tylko nie może rozstrzygnąć w sposób wiążący, że w danej organizacji mamy do czynienia z mobbingiem, ale nie ma też uprawnień by np. wnieść w imieniu mobbowanego pracownika powództwa do sądu, czy przystąpić do zainicjowanego już postępowania – jak ma to miejsce w przypadku spraw o ustalenie istnienia stosunku pracy.

Nie oznacza to jednak, że PIP nie ma żadnych narzędzi, by realnie reagować na niepożądane zjawiska w środowisku pracy. Ustawowym zadaniem PIP jest nadzór i kontrola przestrzegania w organizacji prawa pracy, w tym w zakresie BHP. (…)”

Całość artykułu z komentarzem r.pr. Agaty Majewskiej przeczytaj Państwo tutaj: DGP_11 sierpnia 2022