O nowelizacji k.s.h. – adw. Bartosz Olszewski dla DGP

Spółka zależna w biznesowych kleszczach spółki matki

Nowelizacja k.s.h., która zacznie obowiązywać za niespełna miesiąc, wprowadza tzw. wiążące polecenie. Ten nowy mechanizm mocno ograniczy działające w grupie spółki córki, dopuści nawet działanie na ich szkodę, ale co ważne – uwolni zarządy i rady nadzorcze tych podmiotów od odpowiedzialności.

Uchwały tworzące gru­py spółek będzie można podejmować także w tych grupach kapitałowych, które istniały już w momencie wejścia w życie noweliza­cji. W konsekwencji stworzenie grupy hol­dingowej przed wejściem w życie noweli właściwie niewiele zmienia. Jeżeli spółka matka zdecyduje o stworzeniu formalnej grupy spółek, to będzie mogła podjąć dzia­łania w tym kierunku także w grupach ka­pitałowych zbudowanych przed 13 paździer­nika 2022 r. – twierdzi Bartosz Olszewski. 

Do całego artykułu zapraszamy tutaj: Firma i prawo_wydanie 182 (5844)_20 września 2022