Prawo pracy

Podwyżka diet z tytułu podróży służbowej

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

(Dz.U. 2022 poz. 2302)

Wejście w życie: 29 listopada 2022 r. w zakresie diet za podróże zagraniczne; 1 stycznia 2023 r. w zakresie diet za podróże krajowe

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 14.11.2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej od 29 listopada 2022 r. wzrośnie wysokość diet za dobę zagranicznej podróży służbowej. Natomiast od 1 stycznia 2023 r. wzrośnie dieta z tytułu krajowej podróży służbowej do wysokości 45 zł.

 

Obowiązek utworzenia profilu przez płatnika na PUE ZUS

Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

(Dz.U. 2021 poz. 1621)

Wejście w życie: 1 stycznia 2023 r.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw płatnicy składek, którzy nie posiadają profilu informacyjnego, Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS obowiązani są do założenia tego profilu w terminie do dnia 30 grudnia 2022 r.

W przypadku niewykonania tego obowiązku, ZUS sam założy profil nieposiadającym go płatnikom.

 

Minimalne wynagrodzenie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

(Dz.U. 2022 poz. 1952)

Wejście w życie: 1 stycznia 2023 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. poz. 1952) w 2023 r. nastąpią dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej.

Wynagrodzenie za pracę:

  • od 1 stycznia 2023 r. – 3490 zł
  • od 1 lipca 2023 r. – 3600 zł

Minimalna stawka godzinowa:

  • od 1 stycznia 2023 r. – 22,80 zł
  • od 1 lipca 2023 r. – 23,50 zł